27 mai 2020 - Raport privind performanțele Uniunii Europene din domeniile ştiinţei, cercetării și inovării - 2020


In data de 27 mai 2020, Comisia Europeană a publicat raportul privind performanțele UE, în context internaţional, din domeniile științei, cercetării și inovării în anul 2020 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_933, 2020)

Mariya Gabriel, comisarul europeanpentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: “Cercetarea și inovarea constituie esența reacției la criza fără precedent cu care ne confruntăm și pot contribui semnificativ la redresarea economică. Raportul din 2020 privind performanțele din domeniul științei, din cel al cercetării și din cel al inovării demonstrează că cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru realizarea tranzițiilor către economia verde și către tehnologia digitală de care are nevoie Europa. Programul Orizont 2020 și viitorul program Orizont Europa au un rol esențial în această transformare.”

Raportul evidențiază faptul că cercetarea și inovarea sunt necesare pentru a sprijini o creștere a întreprinderilor, a regiunilor și a țărilor care să fie sustenabilă și favorabilă incluziunii și să garanteze că eforturile de consolidare a sistemelor de inovare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate, nu lasă pe nimeni în urmă.

De asemenea, raportul prezintă 11 recomandări de politică grupate în jurul a trei piloni principali, şi anume cercetare și inovare pentru:

  • un spațiu sigur și echitabil pentru omenire;
  • o poziție de lider mondial;
  • impact economic și societal.

Aceste recomandări deschid calea către îndeplinirea, prin intermediul cercetării și al inovării, a obiectivelor de dezvoltare durabilă și către integrarea lor în politici și inițiative ale UE care vor contribui la o Europă echitabilă, neutră din punct de vedere climatic și digitală, sporind totodată competitivitatea întreprinderilor și regiunilor europene.

Raportul, împreună cu informații suplimentare, poate fi găsit la adresa:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro