27 iunie 2022 - Pe calea noilor reguli de raportare privind sustenabilitatea


Consiliul și Parlamentul European au ajuns recent la un acord politic provizoriu cu privire la directiva de raportarea sustenabilității corporative (CSRD).

Propunerea urmărește să abordeze deficiențele constatate în aplicarea normelor existente privind raportarea informațiilor non-financiare, care s-au dovedit a nu fi suficiente și la nivelul calitativ care să permită să fie luate în considerare în mod corespunzător de către investitori.

CSRD modifică directiva de raportare non-financiară din 2014. Introduce cerințe de raportare mai detaliate și asigură obligativitatea companiillor mari de a raporta în materie de sustenabilitate (informații legate de mediu, drepturi sociale și drepturile omului, factori de guvernanță etc). CSRD introduce, de asemenea, o cerință de certificare pentru raportarea de sustenabilitate, precum și accesibilitatea îmbunătățită la informații prin solicitarea publicării acestora într-o secțiune dedicată rapoartelor de management al companiei.

Grupul Consultativ European de Raportare Financiară (EFRAG) va fi responsabil pentru stabilirea standardelor europene, în urma avizelor tehnice din partea unui număr de agenții europene.

Începând cu anul 2024, noile norme ale UE privind informațiile non-financiare se vor aplica tuturor companiilor care sunt actualmente supuse raportării, din 2025, și companiilor mari care nu sunt supuse raportării non-financiare. Companiile sunt, de asemenea, responsabile de evaluarea informațiilor la nivelul filialelor lor. Noile reguli se vor aplica, începând cu anul 2026, și IMM listate pe piețele reglementate, ținând cont de caracteristicile specifice ale acestora. Raportarea trebuie să fie certificată de către un auditor sau un certificator independent acreditat.

Directiva se va aplica și celorlalte IMM începând cu 2028, acestea fiind exceptate de la aplicarea reglementărilor în perioada de tranziție.

Este însă necesar ca toate IMM să fie pregătite, astfel încât aplicarea normelor să fie facilă. Mai mult decât atât, lanțurile de furnizare și valorice determină necesitatea cunoașterii și chiar aplicării cerințelor în materie de sustenabilitate de către toate IMM în perioada de tarnziție. IMM listate pe piețele reglementate vor putea folosi  standarde simplificate pentru a-și îndeplini obligațiile legale de raportare, în timp ce IMM necotate ar putea alege să le folosească în mod voluntar. Tranziția către o economie sustenabilă înseamnă că adunarea și partajarea informațiilor privind sustenabilitatea devine o practică comercială obișnuită pentru companiile de toate dimensiunile.

În timp, raportarea cu privire la sustenabilitate se va situa pe picior de egalitate cu raportarea financiară.

 

Informații suplimentare și referințe:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1804

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6292-2022-INIT/en/pdf

 

Pentru detalii privind activitățile și serviciile EEN, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj la imm@adrbi.ro

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro