26 octombrie 2020 - Lansare apel pentru depunere de proiecte cu finantare europeana


agROBOfood este un proiect finanțat din fonduri europene care folosește mecanismul apelurilor deschise pentru a oferi terților un sprijin financiar nerambursabil în valoare totală de 8 milioane de euro, în vederea accelerării procesului de conectare a roboticii cu sectorul agroalimentar european.

Recent, agROBOfood a lansat un apel pentru depunere de proiecte numit "apelul pentru provocări industriale" care va identifica proiectele cu cele mai bune soluţii tehnice la rezolvarea prin robotizare a problemelor din sectorul agroalimentar european.

Apelul este deschis pentru toate întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) şi întreprinderile la început de drum (start-ups) care pot primi finanţări nerambursabile de până la 300.000 EUR.

Informaţii suplimentare pot fi găsite la adresa de Internet: https://agrobofood.eu/industrial-call/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro