26 aprilie 2021 - Europa reglementeaza investitiile sustenabile


Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri cuprinzătoare și ambițioase, care să sprijine direcționarea fondurilor către activitățile sustenabile la nivelul Uniunii Europene. Cadrul permite investitorilor să finanțeze tehnologii și firme mai sustenabile, contribuind astfel la atingerea obiectivului ca, până în anul 2050, Europa să devină neutră din punct de vedere climatic, să își protejeze și conserve capitalul natural și biodiversitatea, în același timp îmbunătățind bunăstarea și sănătatea cetățenilor.

Pachetul de măsuri se referă la trei domenii care concură la sprijinirea tranziției mediului de afaceri către o dezvoltare durabilă:

1. Actul delegat privind taxonomia UE în domeniul climei va sprijini investițiile durabile, oferind întreprinderilor și investitorilor un cadru comun de analiză a impactului proiectelor și activităților economice asupra mediului și climei. Actul prezintă primul set de criterii tehnice pentru examinarea activităților care contribuie în mod substanțial la două dintre obiectivele de mediu prevăzute în Regulamentul privind taxonomia: adaptarea la schimbările climatice și atenuarea schimbărilor climatice. De asemenea, Actul delegat introduce și cerințele de publicare de informații pentru întreprinderi și participanții la piețele financiare. Acestea sunt obligatorii pentru marile companii și, deocamdată, voluntare pentru întreprinderile mici și mijlocii. La finele lunii mai, Actul va fi adoptat oficial, de îndată ce vor fi disponibile traducerile în toate limbile oficiale ale UE.

2. Propunerea pentru o nouă directivă privind raportarea de către întreprinderi a informațiilor privind durabilitatea. Practic, au fost revizuite și consolidate prevederile existente în Directiva privind prezentarea de informații nefinanciare, cu scopul de a crea un set de norme care, în timp, să situeze raportarea cu privire la durabilitate pe picior de egalitate cu raportarea financiară, iar informațiile raportate de către întreprinderi de care au nevoie investitorii și alte părți interesate să fie fiabile și comparabile. Astfel, cerințele UE în materie de raportare cu privire la durabilitate au fost extinse la toate întreprinderile mari și la toate societățile cotate la bursă.Comisia propune elaborarea de standarde pentru companiile de mari dimensiuni și de standarde separate, proporționale, pentru IMM-uri, pe care IMM-urile necotate la bursă să le poată folosi dacă doresc.

3. Actele de modificare a actelor delegate privind consultanța în materie de investiții și asigurări, obligațiile fiduciare și supravegherea și guvernanța produselor. Șase acte de modificare au fost propuse pentru încurajarea sistemului financiar în sprijinirea atât a întreprinderile aflate pe calea durabilității, cât a celor care sunt deja durabile. În egală măsură, aceste acte de modificare vor consolida lupta UE împotriva dezinformării ecologice.


Informații suplimentare:

Comunicarea Comisiei privind pachetul de măsuri:

https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en

Actul delegat privind taxonomia UE în domeniul climei:

https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en

Pentru informaţii privind surse de finanţare la nivel european, rugăm contactaţi Biroul de asistenţă şi sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI: irina.frigioiu@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro