25 iulie 2023 - Catre un turism sustenabil si inovator: spatiul european comun al datelor privind turismul


Comisia Europeană a prezentat recent elementele constitutive ale unui spațiu european comun al datelor privind turismul. Acest spațiu al datelor va permite întreprinderilor din turism și autorităților publice să partajeze o gamă largă de date care va contribui la dezvoltarea de servicii turistice inovatoare, a unui ecosistem turistic mai sustenabil și la consolidarea competitivității economice în cadrul acestui sector.

Ce este spațiul european comun al datelor privind turismul?

Turismul este un ecosistem industrial complex cu o evoluție rapidă, care produce și consumă un volum enorm de date. Atât statele membre, cât și autoritățile regionale și locale și sectorul privat colectează date în funcție de propriile standarde și necesități. Pentru facilitarea accesului la date la nivelul UE, Eurostat a încheiat un acord cu sectorul privat referitor la schimbul de date privind cazarea, pe bază de voluntariat, iar Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a elaborat, în 2021, Tabloul de bord al turismului în UE – un instrument de monitorizare a dublei tranziții verzi și digitale și a rezilienței ecosistemului turistic.

Spațiul european comun al datelor privind turismul va fi un instrument cheie pentru implementarea practicilor de schimb al datelor din diverse surse, cum ar fi mediul de afaceri, autoritățile locale și mediul academic. Inițiativa Comisiei Europene prezintă principalii factori care vor susține construirea acestui spațiu într-o manieră progresivă, pentru a se încorpora toate cerințele părților interesate, iar procesul să poată fi aliniat cu crearea altor spații sectoriale ale datelor. Astfel, se va garanta interoperabilitatea între datele diferitelor sectoare cum ar fi mobilitatea, energia, mediul, sănătatea și patrimoniul cultural, pentru a oferi o imagine de ansamblu mai completă asupra experienței turistice. 

Mai mult, spațiul va permite accesul la date pentru o gamă largă de utilizatori, inclusiv intermediari comerciali, manageri de destinații, furnizori de servicii turistice și alții. De exemplu, monitorizarea impactului de mediu al turismului asupra anumitor destinații va permite diverselor părți interesate utilizarea acestora pentru a-și îmbunătăți serviciile și procesul decizional legat de sustenabilitate. De asemenea, autoritățile locale vor dispune de mai multe informații cu privire la fluxurile turistice. 

Spațiul de date privind turismul va fi lansat până la finele anului 2023.

 

Informații suplimentare

Comunicarea privind un spațiu european comun al datelor:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/communication-commission-towards-common-european-tourism-data-space_en

Ecosistemul de turism european: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/tourism_en

Tabloul de bord al turismului în UE: https://tourism-dashboard.ec.europa.eu/?lng=en&ctx=tourism

 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM – centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la imm@adrbi.ro.

 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro