24 iunie 2021 - Horizon Europe Info Days - Sesiuni de informare pentru potentialii candidati


În perioada 28 iunie - 9 iulie, vor avea loc “Zilele de informare cu privire la programul Orizont Europa”, un eveniment on-line destinat potențialilor candidați.

Pe parcursul a 10 zile, potențialii candidați, dar și toți cei interesați de domeniul cercetării și inovării sunt invitați să participe la acest eveniment pentru a afla ultimele noutăți, informații despre principalele instrumente de finanțare și reguli de participare în cadrul programului Orizont Europa. În cadrul evenimentului, vor fi abordate 9 teme, fiecare cu un program de dezbateri exclusiv, dedicat unui anumit cluster sau unei părți a noului program.

Calendarul evenimentului și informațiile utile pentru participare se găsesc la adresa https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

Comisia a adoptat, la data de 16 iunie, principalul Program de lucru al Orizont Europa pentru perioada 2021-2022, care prezintă obiectivele și domeniile tematice specifice. Finanțarea totală va fi de 14,7 miliarde de euro. Aceste investiții vor contribui la accelerarea tranzițiilor ecologice și digitale și vor contribui la redresarea durabilă în urma pandemiei și la reziliența UE împotriva viitoarelor crize. Aceste investiții vor sprijini cercetătorii europeni prin burse, formare și schimburi, vor construi ecosisteme europene de inovare mai interconectate și mai eficiente sau vor crea infrastructuri de cercetare de nivel mondial, printre altele. Mai mult decât atât, va fi încurajată participarea la programul-cadru a tuturor țărilor de pe continentul european dar și din întreaga lume, consolidând mai bine Spațiul European de Cercetare.

De asemenea, a fost publicat Ghidul programului-cadru Orizont Europa, ce conține îndrumări detaliate privind structura, bugetul și prioritățile politice ale programului, precum si detalii despre modul de pregătire a propunerilor de proiecte. Ghidul va fi actualizat periodic cu noi orientări și explicații, pe baza experienței practice și a evoluțiilor în curs.

Sursa și informații suplimentare:

https://ec.europa.eu/info/news/save-dates-horizon-europe-info-days-take-place-between-28-june-and-9-july-2021-2021-jun-01_ro

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_2993?fbclid=IwAR1npgoTLoA0dtVEeJj7cDmKZTvJQRvZhYXxMs3Q8jSi_XpZymrJNibGrwQ

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON

Pentru alte informaţii şi sprijin ȋn accesarea finanţărilor oferite prin programul Orizont Europa, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI, e-mail: cristian.ormindean@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro