24 decembrie 2020 - Cele 17 obiective ale dezvoltarii durabile pentru profit, planeta si comunitate


Dezvoltarea durabilă este un concept larg, care echilibrează nevoia de creștere economică cu protecția mediului și echitatea socială. Termenul a fost popularizat pentru prima dată în 1987, în “Viitorul nostru comun"/"Our common future”, o publicație a Comisiei Mondiale pentru Mediu și Dezvoltare/World Commission on Environment and Development. Dezvoltarea durabilă este acea dezvoltare care satisface nevoile generațiilor prezente fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile. Sau, așa cum este descris în publicație, este „un proces de schimbare în care exploatarea resurselor, direcția investițiilor, orientarea dezvoltării tehnologice și schimbarea instituțională sunt toate în armonie și sporesc atât potențialul actual, cât și pe cel viitor, de a satisface nevoile și aspirațiile omenirii.

Conceptul dezvoltării durabile a fost inclus în Tratatul de la Amsterdam. În acest sens, Tratatul Uniunii Europene stabilește viziunea UE pentru o dezvoltare durabilă a Europei, bazată pe creștere economică echilibrată și stabilitate a prețurilor, o economie de piață competitivă, care vizează ocuparea deplină a forței de muncă și progresul social, precum și un nivel ridicat de protecție și îmbunătățire a calității mediului.

Anul acesta, s-au împlinit 5 ani de la adoptarea de către 193 state membre ONU a “Agendei  2030 pentru Dezvoltare Durabilă”, ocazie cu care au fost stabilite 17 obiective în vederea eradicării sărăciei și realizării dezvoltării durabile în întreaga lume. Aceste obiective sunt pe deplin în concordanță cu viziunea Uniunii Europene de dezvoltare durabilă, a politicilor, strategiilor și inițiativelor sale.

Care sunt aceste obiective și ce reprezintă?
1. Fără sărăcie - eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context.
2. Foamete “zero” – eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile
3. Sănătate și bunăstare – asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă.
4. Educație și calitate – garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții
5. Egalitate de gen – realizarea egalității de gen
6. Apă curată și sanitație – asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și a sanitației pentru toți
7. Energie curată la prețuri accesibile – accesul la energie, la prețuri accesibile, într-un mod sigur durabil și modern
8. Muncă decentă și creștere economică – promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă, precum și a unei munci decente pentru toți
9. Industrie inovație și infrastructură – construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației
10. Reducerea inegalităților – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta
11. Orașe și comunități durabile – dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile
12. Consum și producție responsabile – asigurarea unor tipare de consum și producție durabile
13. Acțiune climatică – luarea unor măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora
14. Viață acvatică – conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine
15. Viață terestră – protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și protejarea biotopurilor naturale
16. Pace, justiție și instituții eficiente – promovarea unor societăți pașnice și incluzive, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă – consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

Pilonii dezvoltării durabile

Dezvoltarea durabilă se bazează pe trei piloni în sfera economică, de mediu și socială. Sau, altfel spus, dezvoltarea durabilă se referă la profit, planetă și comunitate. La susținerea acestor trei piloni trebuie să contribuie omenirea în ansamblul său și în parte, fiecare persoană, afacere, organizație, instituție a statului, într-o legătură permanentă, de profunzime, rațională și eficientă.

Cum mediul economic și afacerile, de la mic la mare influențează și sunt influențate în contextul unei dezvoltări durabile, de ce trebuie să ne angajăm pentru susținerea acesteia, care sunt avantajele pentru a dezvolta afaceri durabile, dar și multe altele utile afacerii dvs. vom prezenta în articolele viitoare.

Surse și informații suplimentare:

https://sdgs.un.org/2030agenda

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_en

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro