24 aprilie 2020 - 64 de milioane de euro pentru proiecte inovative în domeniul eficienței energetice


În cadrul programului Orizont 2020 se finanțează proiecte pentru zece priorități care vizează urmatoarele domenii principale:

Clădiri

  • Stimularea cererii de competențe pentru energie sustenabilă în sectorul construcțiilor
  • Clădiri existente mai inteligente – inovare pentru interdependența și controlul echipamentelor
  • Evaluarea și certificarea performanței energetice – următoarea generație

Finanțare inovativă

  • Investiții în eficiență energetică – Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente
  • Mese rotunde naționale pentru implementarea inițiativei “Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente”
  • Agregare - Asistență pentru promotori publici și privați în vederea dezvoltării de proiecte

Consumatori și Servicii

  • Facilitarea adoptării conceptelor privind generația următoare de servicii pentru energie inteligentă - valorizarea eficienței și flexibilității energetice la nivelul cererii
  • Rolul consumatorilor în schimbarea pieței prin decizii documentate și acțiuni colective
  • Atenuarea sărăciei în materie de energie în gospodării

Autorități publice

  • Sprijinirea autorităților publice pentru stimularea realizării tranziției energetice

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 10 septembrie 2020.

Finanțarea este gestionată de Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a Comisiei Europene.

Toate propunerile pentru finanțarea proiectelor Orizont 2020 trebuie transmise prin intermediul portalului UE de finanțare și oportunități de licitație https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal

 Sursa: https://ec.europa.eu/easme/en/news/2020-call-energy-efficiency-now-open

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro