23 martie 2022 - Programul Europa Digitala – noi apeluri de propuneri pentru accelerarea redresarii si transformarea digitala a Europei


Cu un buget total de 7,6 miliarde de euro, Programul Europa Digitală face parte din Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2021-2017, urmând să finanțeze proiecte din cinci domenii cruciale: supercomputing, inteligență artificială, securitate cibernetică, competențe digitale avansate și asigurarea utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în economie și societate. Programul vizează  ajustarea activității de cercetare în materie de tehnologii digitale cu implementarea acestora și punerea rezultatelor cercetării pe piață în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor europene, în special al IMM. Investițiile din cadrul programului Europa Digitală sprijină obiectivele Uniunii de tranziție ecologică și transformare digitală și consolidează reziliența și autonomia strategică a Uniunii.

Ce va finanța programul Europa Digitală?

 • 2,2 miliarde euro pentru supercomputing:

Construirea și consolidarea capacităților UE de supercomputing și procesare a datelor prin achiziționarea de supercomputere ex scale de clasă mondială până în 2022/2023 (capabile de cel puțin un miliard de miliarde sau 1018 calcule pe secundă) și instalații post ex scale până în 2026/2027. Creșterea accesibilității și extinderea utilizării supercomputerelor în domenii de interes public, cum ar fi sănătatea, mediul și securitatea, și în industrie, inclusiv în întreprinderile mici și mijlocii.

 • 2,1 miliarde euro pentru inteligența artificială:

Investiții în inteligența artificială și creșterea accesibilității privind utilizarea inteligenței artificiale de către întreprinderi și administrațiile publice.Crearea unui adevărat spațiu european de date, facilitarea accesului și stocării sigure a seturilor mari de date, precum și dezvoltarea unei infrastructuri de tip cloud de încredere și eficientă din punct de vedere energetic. Consolidarea și sprijinirea instalațiilor existente de testare și experimentare a inteligenței artificiale în domenii precum sănătatea și mobilitatea în statele membre și încurajarea cooperării acestora.

 • 1,6 miliarde euro pentru securitate cibernetică

Consolidarea acțiunii de coordonare a securității cibernetice la nivelul instrumentelor și infrastructurilor de date ale statelor membre. Sprijinirea implementării pe scară largă a capacităților de securitate cibernetică în întreaga economie.

 • 580 milioane euro pentru competenţe digitale avansate:

Sprijinirea proiectării și furnizării de programe specializate și stagii pentru viitorii experți în domenii cheie, cum ar fi datele și inteligența artificială, securitatea cibernetică, cuantică și supercomputing. Sprijinirea perfecționării forței de muncă existente prin cursuri de formare de scurtă durată care reflectă cele mai recente evoluții în domenii cheie.

 • 1,1 miliarde euro pentru asigurarea utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în economie și societate

Sprijinirea implementării de tehnologii de mare impact în domenii de interes public, cum ar fi sănătatea (completată de programul EU4Health), Pactul Ecologic European, comunitățile smart și sectorul cultural. Construirea și consolidarea rețelei de hub-uri europene de inovare digitală, cu prezență în fiecare regiune, pentru a ajuta companiile să beneficieze de oportunitățile digitale. Sprijinirea adoptării tehnologiilor digitale avansate și a tehnologiilor conexe în industrie, în special în întreprinderile mici și mijlocii. Sprijinirea administrațiilor publice europene și a industriei pentru implementarea și accesarea tehnologiilor digitale de ultimă generație (cum ar fi blockchain). Creșterea încrederii în transformarea digitală.

Până pe data de 17 mai a.c. sunt deschise 14 apeluri de propuneri de proiecte în următoarele domenii:

 1. Standardizare în domeniul blockchain;
 2. Spaţiu de date pentru securitate și întărirea aplicării legii;
 3. Facilități de testare și experimentare în domeniul agroalimentar;
 4. Sprijinirea securității cibernetice în domeniul sănătății;
 5. Infrastructura comună europeană pentru datele imagistice privind cancerul;
 6. Facilități de testare și experimentare în domeniul sănătății;
 7. Date deschise din sectorul public pentru inteligența artificială și platforma de date deschise;
 8. Facilități de testare și experimentare în industrie;
 9. Promovarea inovării în educație;
 10. Cursuri de scurtă durată în domenii cheie;
 11. Facilități de testare și experimentare pentru orașe și comunități smart;
 12. Infrastructura Europeană de Servicii Blockchain – implementarea serviciilor;
 13. Spațiu de date pentru domeniul moștenirii culturale (implementare);
 14. Implementarea Rețelei Centrelor de Coordonare Națională în statele membre;
 15. Sprijin pentru implementarea Cadrului European de Identitate Digitală și a Sistemului „Once-Only” din cadrul Regulamentului privind Portalul Digital Unic;
 16. Securitate: implementare pilot bazată pe inteligența artificială (aplicarea legislației);
 17. Incubator GovTech.

Informații suplimentare:

Programul Europa Digitală: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

Apeluri de propuneri: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital

 

Pentru informaţii suplimentare şi asistenţă, vă rugăm să apelaţi la experţii Biroului de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI: contact@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro