22 noiembrie 2022 - Investment Readiness Self-Assessement – sprijin pentru intreprinderile in dezvoltare


Proiectul MIND4MACHINES, pe scurt M4M, își propune să sprijine la nivel trans-sectorial și transfrontalier întreprinderile mici și mijlocii producătoare să testeze și să adopte cele mai recente tehnologii digitale care să le faciliteze trecerea la modele de producție mai inteligente, mai ecologice și mai eficiente din punct de vedere al resurselor, aliniate la cele mai recente politici ale UE. MIND4MACHINES este un proiect INNOSUP Orizont 2020 implementat de 11 parteneri din 8 țări europene, sub coordonarea Camerei de Industrie din Istanbul din Turcia.

M4M are în lucru mai multe instrumente care să conducă la realizarea obiectivelor proiectului. Astfel, un Spațiul Deschis de Inovare permite întreprinderilor de producție să își definească nevoile de digitalizare, iar IMM și start-up-urile care produc soluții digitale să intre în contact cu potențialii lor clienți, să dezvolte împreună ideile și, în final, să implementeze soluții tehnologice personalizate.

Demersul este structurat pe nouă teme, identificate ca fiind provocările principale cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește digitalizarea proceselor de producție – sisteme de producție flexibile, mentenanță predictibilă, eficiență energetică, eficiența resurselor, ambalare inteligentă, sisteme de sprijin în luarea deciziilor, siguranță și securitate, logistică, managementul lanțului de aprovizionare.

Aceste domenii sunt, de asemenea, prioritare în acordarea de finanțări în cadrul proiectului, pentru dezvoltarea de soluții digitale. Sunt prevăzute două runde de finanțări care au ca scop validarea noilor lanțuri valorice intersectoriale și trans-regionale ale producției digitale. Apelurile vizează două niveluri de maturitate tehnologică: TRL 5-7 și TRL 8-9, pornind de la faptul că întreprinderile au nevoi diferite. Un prim apel s-a desfășurat în anul 2022.

În completarea acestor instrumente propuse de proiect, IMM beneficiare ale finanțărilor M4M pot participa la un program de accelerare prin activități de mentoring, coaching, instruire, matchmaking de afaceri, cu experți sau pentru identificarea infrastructurii necesare investițiilor. Un sistem de auto-evaluare a nivelului de pregătire (readiness) pentru investiții permite fiecărei întreprinderi beneficiare să-și identifice punctele forte și punctele slabe și să dezvolte un program de servicii personalizat prin care să abordează nevoile și provocările cu care se confruntă. Acest program poate include servicii de consultanță, identificare de resurse, de surse de finanțare etc., și se bazează pe acceleratorul M4M, precum și pe capitalul de resurse de la nivel european, național sau regional, cu accent pe serviciile oferite local de clustere.

Chestionarul de auto-evaluare a nivelului de pregătire pentru investiții este un instrument gratuit, deschis inclusiv întreprinderilor care nu participă în proiect. Parcurgerea chestionarului permite companiilor să înțeleagă perspectivele și cerințele investitorilor, cum trebuie să prezinte oportunitatea de investiție și la ce puncte slabe trebuie să lucreze pentru a-și asigura resursele necesare investiției. Sunt analizate cinci dimensiuni diferite ale întreprinderii și proiectului de investiție – competențele și structura întreprinderii, produsele/serviciile, afacerea și clienții, concurența și vânzările și investiția. Chestionarul poate fi completat online, pe platforma F6S, iar după completare, firmele primesc un scor general privind nivelul de pregătire (între 1 și 5) și câte un scor pentru fiecare din cele cinci categorii de informații analizate.

Mai mult, firmele de producție interesate pot participa la activitățile proiectului, inclusiv la viitorul apel de propuneri de proiecte pentru finanțarea soluțiilor digitale inovative.

Consilierii Enterprise Europe Network din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov vă pot sprijini în accesarea, interpretarea și completarea chestionarului, precum și la punerea în contact cu partenerii români ai proiectului (IPA Bucureşti şi ADR Nord-Vest).

 

Informații suplimentare:

Website proiect Mind4Machines: https://mind4machines.eu/

Prezentarea chestionarului de evaluare: https://mind4machines.eu/investment-readiness-level-assessment/

Acces la chestionar – platforma F6S: https://www.f6s.com/assess-investment-readiness-level/apply 

 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM – centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro