22 noiembrie 2021 - Europa digitala. Primele apeluri pentru propuneri de proiecte au fost lansate


Programul „Europa digitală” este primul program de finanțare al UE al cărui obiectiv principal este să aducă tehnologiile digitale mai aproape de întreprinderi și de cetățeni. Cu un buget total planificat de 7,5 miliarde EUR (în prețuri curente) pe o perioadă de 7 ani, acesta va accelera redresarea economică și va modela transformarea digitală a societății și a economiei europene, de care vor beneficia în special întreprinderile mici și mijlocii. Programul „Europa digitală” va fi implementat prin intermediul programelor de lucru multianuale.

Comisia Europeană a adoptat trei programe de lucru pentru „Europa digitală”, în cadrul cărora sunt evidențiate obiectivele și domeniile tematice specifice care vor beneficia de o finanțare totală de 1,98 miliarde EUR. 

Programul de lucru principal, cu un buget de 1,38 miliarde EUR, se va concentra pe investițiile din domeniile inteligenței artificiale (IA), cloud computing-ului și spațiilor de date, infrastructurii de comunicații cuantice, competențelor digitale avansate și utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate, până la sfârșitul anului 2022. Pe lângă acest program de lucru principal, Comisia a publicat două programe de lucru specifice: unul se axează pe finanțarea în domeniul securității cibernetice și dispune de un buget de 269 de milioane EUR până la sfârșitul anului 2022, iar cel de al doilea se axează pe înființarea și asigurarea funcționării rețelei de centre europene de inovare digitală și dispune de un buget de 329 de milioane EUR, până la sfârșitul anului 2023.

Au fost publicate primele 28 apeluri de propuneri de proiecte, care au ca termen pentru depunerea aplicațiilor data de 8 februarie 2022. Informații suplimentare se găsesc la adresa:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital

Pentru asistență vă stăm la dispoziție: Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI, cristian.ormindean@adrbi.ro.

Referințe:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_5863

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro