22 martie 2021 - Transformarea ideilor stiintifice in inovatii revolutionare


Comisia Europeană a lansat, la data de 18 martie, Consiliul European pentru Inovare (CEI), cu un buget de peste 10 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, în scopul dezvoltării și al extinderii inovațiilor revoluționare.

CEI nu este doar o noutate a programului Orizont Europa, ci este, și, unic în lume: combină cercetarea privind tehnologiile emergente cu un program accelerator și un fond de investiții (Fondul Consiliului European pentru Inovare), în scopul extinderii start-up-urilor și IMM-urilor inovatoare. Aproximativ 3 miliarde EUR din bugetul CEI vor fi destinați Fondului CEI.

Odată cu lansarea CEI, a fost publicat programul de de lucru pentru inovare și oportunitățile de finanțare pentru anul 2021 (peste 1,5 miliarde EUR):

  • Instrumentul Accelerator, în valoare de 1 miliard EUR, ce oferă sprijin IMM-urilor, în special start-up-urilor și companiilor spin-out. Din această sumă, 495 de milioane EUR se alocă pentru inovații în contextul Pactului verde european și în domeniul tehnologiilor digitale și medicale strategice.
  • Instrumentul Pathfinder, în valoare de 300 de milioane EUR, este dedicat echipelor multidisciplinare de cercetare. Cea mai mare parte a finanțării se acordă prin intermediul unor cereri deschise de propuneri fără priorități tematice predefinite, iar 132 de milioane EUR se alocă pentru proiecte care abordează: inteligența artificială (IA) conștientă, instrumente pentru măsurarea activității cerebrale, terapia celulară și genică, hidrogenul verde și materialele vii modificate.
  • Programul CEI de finanțare a tranziției, în valoare de 100 de milioane EUR, pentru transformarea rezultatelor cercetării în oportunități de inovare.

Toate proiectele CEI au acces la serviciile de accelerare a dezvoltării afacerii, la instructori și mentori cu experienăță. Se oferă oportunități de parteneriate cu corporații, investitori și alte părți interesate, dar și posibilitatea participării la evenimente specifice. 

Consiliul European pentru inovare acordă mai multe premii pentru viitorul inovării in Europa. Au fost deja deschise înscrierile pentru Premiul UE pentru femeile inovatoare și pentru Capitala europeană a inovării.

CEI-Orizont Europa are la bază faza pilot, dezvoltată cu succes în cadrul programului Orizont 2020, prin care s-au finanțat peste 5.000 de IMM-uri și start-upuri, precum și peste 330 de proiecte de cercetare cu un buget de 3,5 miliarde EUR. Lecțiile învățate din implementarea fazei pilot, au condus la îmbunătățirea CEI, astfel încât CEI-Orizont Europa aduce în prim-plan importante noutăți pentru  perioada 2021-2027:

  • Instrumentul Accelerator include un nou sistem inovator de depunere a cererilor, care permite start-upurilor și IMM-urilor să solicite finanțare în orice moment prin intermediul unui proces simplificat.
  • O echipă de manageri ai programelor CEIva crea viziuni pentru descoperiri majore în domeniul tehnologiei și inovații revoluționare (cum ar fi terapia celulară și genică, hidrogenul verde și instrumentele pentru tratarea bolilor cerebrale etc.), cu gestionarea portofoliilor de proiecte ale CEI și cu reunirea părților interesate pentru a pune în practică aceste viziuni.
  • Un nou program al CEI de finanțare a tranzițieiva contribui la transformarea rezultatelor cercetării (obținute cu sprijinul instrumentului Pathfinder al CEI și al Consiliului European pentru Cercetare) în inovații (companii spin-out, parteneriate comerciale etc.).
  • Sunt introduse noi măsuri de susținere a femeilor inovatoare, printre care și un program de leadership feminin. Femeile inovatoare și toate IMM-urile inovatoare din regiunile mai puțin cunoscute vor beneficia de sprijin pentru a putea solicita finanțare, prin parteneriatul cu rețeaua EEN (Enterprise Europe Network).

 

Referințe și informații suplimentare:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1185

https://eic.ec.europa.eu/index_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

 

Pentru alte informaţii din actualitatea europeană, în special cele de interes pentru IMM, vă rugăm adresaţi-vă la Biroul de asistenţă şi sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI, e-mail cristina.roua@adrbi.ro.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro