21 martie 2020 - KIT standarde gratuite COVID-19


Comisia Europeană a adoptat decizia privind elaborarea de standarde armonizate care vor permite producătorilor să introducă pe piață dispozitive cu un nivel ridicat de performanță pentru a proteja pacienții, profesioniștii din domeniul sănătății și cetățenii în general. Standardele vor facilita o procedură de evaluare a conformității mai rapidă și mai puțin costisitoare. Standardele armonizate revizuite joacă un rol esențial în actuala pandemie de coronavirus, deoarece se referă la anumite dispozitive critice, cum ar fi:

  • măști medicale pentru față;
  • câmpuri operatorii, halate și costume;
  • dispozitive de spălare - dezinfectare;

Decizia de a adopta aceste standarde armonizate pentru dispozitive medicale reprezintă o măsură suplimentară adoptată de Comisie pentru a răspunde epidemiei de coronavirus. Tot la cererea urgentă a Comisiei, Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), în colaborare cu toții membrii lor, au convenit să pună imediat la dispoziție o serie de standarde europene pentru anumite dispozitive medicale și echipamente individuale de protecție.

Mai multe informaţii la:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_522

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_502

https://www.asro.ro/pachet-standarde-covid-19

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro