21 mai 2020 - Un nou apel Orizont 2020 - 122 milioane de Euro pentru activitățile de cercetare și inovare urgent necesare în contextul COVID-19


Comisia Europeană a lansat, la data de 19 mai, un nou apel pentru exprimarea interesului în cadrul programului Orizont 2020. Acest apel se înscrie în contextul angajamentului financiar în valoare de 1,4 miliarde Euro asumat de Comisie prin inițiativa "Răspuns mondial la coronavirus".

Proiectele ce se vor finanța în cadrul acestui apel vor urmări transformarea proceselor de fabricație în vederea producerii rapide de materiale și de echipamente medicale vitale necesare pentru testare, tratare și prevenire, precum și dezvoltarea de tehnologii medicale și instrumente digitale pentru a îmbunătăți detectarea, supravegherea și îngrijirea pacienților. Activitățile de cercetare vor folosi cunoștințele obținute de la grupuri mari de pacienți (cohorte) din întreaga Europă, iar o mai bună înțelegere a impactului comportamental și socioeconomic al pandemiei de coronavirus ar putea contribui la îmbunătățirea strategiilor de tratament și de prevenire.

Termenul de depunere a propunerilor este 11 iunie 2020, deoarece apelul se va concentra pe obținerea de rezultate rapide.

Soluțiile propuse trebuie să fie disponibile și accesibile ca preț pentru toți, în conformitate cu principiile răspunsului mondial la coronavirus. În acest scop, Comisia va include clauze de partajare rapidă a datelor în acordurile de finanțare pentru proiectele selectate, pentru a se asigura că rezultatele și constatările pot fi utilizate imediat.

Sursa: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/coronavirus-commission-boosts-urgently-needed-research-and-innovation-additional-%E2%82%AC122-million

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro