21 decembrie 2020 - Mecanismul european de redresare si rezilienta


În data de 17 decembrie 2020, Consiliul European și Parlamentul European și-au dat acordul politic asupra Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) în valoare de 672,5 miliarde euro care reprezintă principala componentă a instrumentului NextGenerationEU, un program temporar destinat în mod direct statelor membre, sub formă de împrumuturi și granturi. Fondurile sunt esențiale pentru sprijinirea reformelor și investițiilor care, pe termen mediu, vor contribui la diminuarea efectelor economice și sociale imediate cauzate de pandemia de COVID-19. Pe termen lung, MRR este aliniat obiectivelor europene privind tranziția către o Europă sustenabilă, rezilientă și digitalizată. Mecanismul este structurat în baza a șase piloni: tranziția verde, transformarea digitală, creșterea inteligentă, sustenabilă și incluzivă, coeziunea socială și teritorială,  sănătatea și reziliența și politicile pentru următoarea generație, copii și tineri, inclusiv educație și calificare profesională.

Pentru accesarea fondurilor, fiecare stat membru are în lucru planul propriu de redresare si reziliența, în România Ministerul Fondurilor Europene fiind instituția care coordonează elaborarea și, ulterior, implementarea acestui plan. Suplimentar față de corelarea planurilor cu cele șase obiective ale MRR, fiecare țară urmărește și tratarea problemelor sale specifice stabilite prin Semestrul European – principalul cadru de coordonare economică si socială la nivelul Uniunii Europene.

Ce urmează: textul aferent bazei juridice a MRR va fi finalizat la nivel tehnic, apoi aprobat formal de Consiliul European și Parlamentul European. După intrarea sa în vigoare, statele membre își vor putea prezenta planurile de redresare și reziliență proprii, cu pachetul concret de reforme și proiecte de investiții.

Pentru informații suplimentare privind MRR: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en; pentru Planul Național de Redresare și Reziliență: https://mfe.gov.ro/pnrr/

Pentru alte informaţii europene de interes, vă rugăm să trimiteţi solicitările dvs. la adresa: ioan.ciuperca@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro