20 iulie 2022 - O noua agenda europeană pentru inovare


Comisia Europeană a adoptat la începutul lunii iulie o nouă agendă europeană pentru inovare cu scopul de a poziționa Europa în avangarda noului val de inovare.

Această inițiativă va ajuta Europa să dezvolte și să introducă pe piață tehnologii noi care să abordeze cele mai presante provocări societale. Noua agendă europeană pentru inovare este concepută pentru a poziționa Europa ca actor principal pe scena mondială a inovării. Europa dorește să fie un spațiu în care cele mai mari talente colaborează cu cele mai bune întreprinderi și în care inovarea în domeniul tehnologiei profunde aduce prosperitate, iar soluțiile inovatoare radicale de pe continent vor constitui o sursă de inspirație pentru întreaga lume.

Toate sectoarele europene, de la energie regenerabilă la agro-tehnologie, de la construcții la mobilitate și sănătate vor beneficia de pe urma implementării noii agende.

Noua agendă europeană pentru inovare stabilește 25 de acțiuni specifice în cadrul a cinci inițiative emblematice:

  • finanțarea întreprinderilor în curs de extindere, prin care investitorii europeni, atât instituționali, cât și privați, vor fi încurajați să investească în întreprinderile europene nou-înființate din domeniul tehnologiei profunde și să beneficieze de pe urma extinderii acestora;
  • sprijinirea inovării prin intermediul spațiilor de experimentare și al achizițiilor publice, prin îmbunătățirea condițiilor-cadru;
  • accelerarea și consolidarea inovării în cadrul ecosistemelor europene de inovare din întreaga UE, care va sprijini crearea unor “văi regionale” ale inovării și va ajuta statele membre și regiunile să direcționeze cel puțin 10 miliarde EUR către proiecte concrete de inovare la nivel inter-regional, inclusiv în domeniul tehnologiei profunde pentru principalele priorități ale UE; de asemenea, această inițiativă va sprijini statele membre să promoveze inovarea în toate regiunile prin utilizarea integrată a instrumentelor politicii de coeziune și ale programului Orizont Europa;
  • promovarea, atragerea și păstrarea talentelor în domeniul tehnologiei profunde, care va asigura dezvoltarea și fluxul de talente esențiale în domeniul tehnologiei profunde în și către UE printr-o serie de inițiative, inclusiv un program de stagii în domeniul inovării pentru întreprinderile nou-înființate și pentru cele în curs de extindere, un fond pentru a ajuta întreprinderile nou-înființate și pe cele inovatoare să găsească talente din afara UE, un program de antreprenoriat și management dedicat femeilor și activități de pionierat pentru opțiunile angajaților în ceea ce privește acționariatul;
  • îmbunătățirea instrumentelor de elaborare a politicilor, care va fi esențială pentru dezvoltarea și utilizarea unor seturi de date solide și comparabile, precum și a unor definiții comune care să poată sta la baza politicilor de la toate nivelurile, din întreaga UE, și pentru asigurarea unei mai bune coordonări a politicilor la nivel european prin intermediul forumului Consiliului European pentru Inovare.

Informații suplimentare și referințe:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4273

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9058375-fe64-11ec-b94a-01aa75ed71a1/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0332

 

Pentru detalii privind activitățile și serviciile EEN, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj la imm@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro