19 mai 2021 - Finantari pentru dezvoltarea IMM-urilor inovative


Două scheme de finanțare destinate IMM-urilor inovative au fost lansate în cadrul programului „Dezvoltarea IMM-urilor în România”, din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2020. Ambele scheme abordează trei arii de interes, și anume inovarea verde în industrie, creșterea albastră și tehnologia informației și comunicațiilor (TI&C).

1. Schema pentru proiecte individuale va finanța dezvoltarea și funcționalizarea de produse, servicii sau tehnologii inovative care vor contribui la reducerea emisiilor de bioxid de carbon și la introducerea de procese de producție mai eficiente energetic. Inițiativele vor trebui să conducă la creșterea competitivității beneficiarilor de finanțare, a forma cifrei de afaceri și a profitului net din exploatare sporite, precum și la crearea de locuri de muncă.

Schema se adresează întreprinderilor din sectorul privat, în special întreprinderi mici și mijlocii, cu un acționariat public sub 25%, înregistrate ca persoane juridice în România. Istoricul solicitantului pentru proiecte de inovare verde în industria și dedicate creșterii albastre este de minim 3 ani fiscali încheiați la data depunerii proiectului, iar pentru TI&C de cel puțin un an fiscal încheiat.

Nu este obligatoriu sa existe parteneri în proiect, dar propunerile dezvoltate în parteneriat sunt încurajate și vor fi punctate suplimentar. Partenerii eligibili sunt reprezentați de orice entitate publică sau privată, cu scop economic sau non-profit, înregistrată legal în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în România.

Pentru acest apel de proiecte, bugetul total al schemei pentru proiecte individuale este de 7.355.329 Euro, divizat (orientativ) pe ariile de interes: inovarea verde în industrie 3.145.029 Euro, creșterea albastră 2.525.000 Euro și TI&C 1.685.300 Euro.

Finanțarea nerambursabilă acordată unuiproiect trebuie să se încadreze între minim 200.000 Euro și maxim 2.000.000 Euro. Contribuția financiară a programului este determinată de la proiect la proiect, iar rata de finanțare variază, în mod normal, între 20 și 70%.

Termen de depunere a proiectelor individuale: 15 septembrie 2021, ora 13.00, ora României.

Informații suplimentare: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/i_p_s/

 

2. Ca și schema pentru proiecte individuale, schema de granturi mici va finanța dezvoltarea și funcționalizarea de produse, servicii sau tehnologii inovative care vor contribui la reducerea emisiilor de bioxid de carbon și la introducerea de procese de producție mai eficiente energetic. Inițiativele vor trebui să conducă la creșterea competitivității beneficiarilor de finanțare, a cifrei de afaceri și a profitului net din exploatare sporite, precum și la crearea de locuri de muncă.

Schema se adresează întreprinderilor din sectorul privat, în special întreprinderi mici și mijlocii, cu un acționariat public sub 25%, înregistrate ca persoane juridice în România. Pentru proiecte de inovare verde în industrie sunt eligibile și organizații non-profit înregistrate în România. Istoricul solicitantului pentru proiecte de inovare verde în industria și dedicate creșterii albastre este de minim 3 ani fiscali încheiați la data depunerii proiectului, iar pentru TI&C de cel puțin un an fiscal încheiat.

Nu este obligatoriu să existe parteneri in proiect, dar proiectele dezvoltate în parteneriat sunt încurajate și vor fi punctate suplimentar. Partenerii eligibili sunt reprezentați de orice entitate publică sau privată, cu scop economic sau non-profit, înregistrată legal în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în România.

Pentru acest apel de proiecte, bugetul total al schemei de granturi mici este de 5.508.241 Euro, divizat (orientativ) pe ariile de interes: inovarea verde în industrie 2.500.000 Euro, creșterea albastră 1.219.941 Euro și TI&C 1.788.300 Euro.

Finanțarea nerambursabilă acordată unui proiect trebuie să se încadreze între minim 50.000 Euro și maxim 200.000 Euro. Contribuția financiară a programului este determinată de la proiect la proiect, iar rata de finanțare variază, în mod normal, între 25și 70%.

Termen de depunere a proiectelor individuale: 22 septembrie 2021, ora 13.00, ora României.

Informații suplimentare: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/

 

Pentru informații suplimentare și asistență, vă rugăm să contactați Biroul de asistență și sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI: irina.frigioiu@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro