18 decembrie 2020 - Bugetul pe termen lung al Uniunii Europene a fost aprobat


Peste o mie de miliarde de euro (în prețurile anului 2018) este bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, aprobat ieri, 17.12.2020, de Consiliul European, după ce Parlamentul European l-a adoptat pe data de 16.12.2020. Bugetul va asigura implementarea politicilor europene tradiționale, pe termen lung și aferente acestei perioade, dar și pentru redresarea statelor membre ca urmare a crizei cauzate de pandemia de COVID-19: „Vom construi o Europă mai verde, mai digitală și rezilientă, pregătită pentru provocările de astăzi și de mâine”, după cum a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von derLeyen. 

Pentru a începe execuția bugetului cu data de 1 ianuarie 2021, mai sunt necesare încă două etape, și anume adoptarea bugetului pentru anul 2021 și a legislațiilor sectoriale specifice diferitelor programe europene de finanțare pentru noua perioadă.

Specific bugetului pe termen lung este faptul ca statele membre beneficiază în mod direct de alocări naționale prin intermediul Politicii de Coeziune și a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, precum și sub forma plăților directe din cadrul Fondului European de Garantare Agricolă. De asemenea, toate statele membre au acces la resurse financiare nealocate pe principii naționale, cum ar fi fonduri pentru investițiile interregionale pentru inovare, Inițiativa Europeană Urban, componenta interregională a programului Interreg sau fonduri pentru cooperare transnațională socială. 

În mod direct, României i s-au alocat 30,305 miliarde de euro prin Politica de Coeziune, 6,983 miliarde de euro prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și 13,628 de miliarde de euro prin Fondul European de Garantare Agricolă. Acestor sume li se vor adăuga cele pe care țara noastră le va atrage prin accesarea resurselor gestionate la nivel european. 

Suplimentar față de bugetul pe termen lung, ca răspuns la criza fără precedent cauzată de pandemie, statele membre vor beneficia de pachetul financiar temporar pentru redresare, NextGeneration EU, în valoare totală de 750 miliarde euro. Negocierile pentru adoptarea acestui pachet sunt în curs de desfăşurare.

Acestui buget pe termen lung urmează să i se adauge programul de redresare şi rezilienţă.

Informaţii suplimentare puteţi găsi la adresele de Internet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2469; https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu;

Pentru informaţii din acest domeniu, puteţi contacta centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADRBI la adresa: irina.frigioiu@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro