16 martie - Horizon Europe – Planul strategic pentru 2021-2024


Primul plan strategic pentru Orizont Europa, noul program pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene în valoare de 95,5 miliarde EUR, a fost adoptat de Comisia Europeană, la data de 15 martie a.c. Planul stabilește orientările strategice pentru direcționarea investițiilor din primii patru ani ai derulării programului și asigură cadrul pentru ca acțiunile de cercetare și inovare să contribuie la un viitor durabil al UE, la o Europă verde și neutră din punct de vedere climatic, o Europă pregătită pentru era digitală și o economie în beneficiul cetățenilor.

Planul stabilește patru priorități strategice pentru investițiile în cercetare și inovare:

  • Promovarea unei autonomii strategice deschise prin orientarea dezvoltării tehnologiilor, sectoarelor și lanțurilor valorice digitale, generice și emergente esențiale;
  • Refacerea ecosistemelor și a biodiversității Europei și gestionarea sustenabilă a resurselor naturale;
  • Transformarea Europei în prima economie digitală circulară, neutră din punct de vedere climatic și sustenabilă;
  • Crearea unei societăți europene mai reziliente, mai favorabile incluziunii și mai democratice.

Clusterele din domenii esențiale vor contribui la realizarea acestor priorități: (1) sănătate, (2) cultură, creativitate și societate incluzivă, (3) securitate civilă pentru societate, (4) industrie, spațiu și digital, (5) climă, energie și mobilitate, (6) alimentație, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu.

Abordarea multor provocări globale va avea la bază cooperarea internațională.

De asemenea, planul strategic identifică parteneriate între Comisia Europeană și parteneri publici și/sau privați, cofinanţate și programate în comun, precum și alte misiuni ale UE ce vor fi sprijinite prin Orizont Europa. Parteneriatele vor acoperi domenii critice precum energia, transporturile, biodiversitatea, sănătatea, alimentația și circularitatea și vor completa cele zece parteneriate europene instituționalizate propuse de Comisie anterior.

Prioritățile stabilite în cadrul planului strategic  vor fi puse în aplicare prin intermediul programului de lucru Orizont Europa. Acesta stabilește oportunități de finanțare pentru activitățile de cercetare și inovare prin apeluri tematice de propuneri și subiecte. Primele apeluri de propuneri vor fi lansate în primăvara anului 2021 și vor fi prezentate în cadrul Zilelor europene ale cercetării și inovării din 23-24 iunie.

Mai multe informații sunt disponibile la adresa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1122

 

Pentru alte informaţii din actualitatea europeană, în special cele de interes pentru IMM, vă rugăm adresaţi-vă Biroului de asistenţă şi sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI, e-mail cristina.roua@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro