16 februarie 2023 - Spuneti-va opinia asupra prioritatilor pentru Ecodesign-ul Produselor Sustenabile!


Comisia Europeană a propus în martie 2022 un nou Regulament  privind proiectarea ecologică a  produselor durabile. Propunerea de regulament stabilește un cadru pentru cerințele de proiectare ecologică a anumitor grupuri de produse, pentru a le îmbunătăți în mod semnificativ circularitatea, performanța energetică și alte aspecte legate de sustenabilitatea din punct de vedere al mediului. Noul Regulament va permite stabilirea cerințelor de performanță și informare pentru aproape toate categoriile de bunuri fizice introduse pe piața UE (cu unele excepții notabile, cum ar fi produsele alimentare și furajele, așa cum sunt definite în Regulamentul CE/178/2002). Pentru grupurile de produse care au suficiente caracteristici comune, cadrul va permite, de asemenea, stabilirea unor reguli orizontale.

Propunere este vitală pentru implementarea strategiilor Comisiei privind produsele mai sustenabile din punct de vedere al mediului și mai circulare. Noul Regulament are la bază actuala Directivă privind proiectarea ecologică care se referă, însă, doar la standardele minime obligatorii în ce privește consumul de energie al anumitor produse. 

Cadrul va permite stabilirea unui set amplu de cerințe, inclusiv în domenii cum ar fi:

  • durabilitatea produsului, gradul de reutilizare, îmbunătățire și reparare;
  • prezența unor substanțe care nu permit circularitatea;
  • eficiența energetică a produsului și a consumului de resurse pentru fabricarea produsului;
  • conținutul de materiale reciclate;
  • potențialul de refabricare și reciclare;
  • amprentele de carbon și asupra mediului;
  • cerințele de informații descriptive, inclusiv un Pașaport Digital al Produsului.

În cadrul consultării la care vă invităm, Comisia solicită opinii cu privire la categoriile de produse si măsurile care să fie prioritare în implementarea viitorului Regulament. Consultarea își propune să strângă reacţii de la toate părțile interesate, inclusiv de la publicul larg, autorități, actori industriali, mediul academic, sectorul neguvernamental, autorități de standardizare etc.

Consultarea părților interesate este deschisă până pe data de 25 aprilie a.c.

 

Asistență pentru participarea la consultare: imm@adrbi.ro

Informații suplimentare privitoare la  propunerea de Regulament  privind proiectarea ecologică a  produselor durabile:   https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_en

Link la consultare: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13682-New-product-priorities-for-Ecodesign-for-Sustainable-Products_en

           

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro