15 mai 2020 - Apel deschis pentru propuneri de proiecte în sectorul agro-alimentar EIT-FOOD COVID-19 RĂSPUNS RAPID


Comunitatea europeană pentru cunoaștere și inovare din sectorul agro-alimentar EIT-Food a lansat apelul pentru propuneri de proiecte COVID-19 RĂSPUNS RAPID.

Este un apel adresat atât partenerilor comunității EIT-Food, cât și celor care nu sunt încă parteneri, dar doresc să se alăture comunității. Cei din urmă pot participa la apel prin colaborarea cu un partener EIT-Food ce dorește să coordoneze o propunere nouă, sau prin implicarea într-o propunere a unui consorțiu deja creat.

Apelul EIT-FOOD COVID-19 RĂSPUNS RAPID se adresează proiectelor inovatoare ce au ca rezultate:

  • Impact rapid: această inițiativă va finanța activitățile desfășurate până la 31 decembrie 2020. Ca atare, soluția inovatoare (produs, serviciu, start-up creat) trebuie să fie pregătită pentru lansare până la sfârșitul anului 2020 și să intre pe piață până, cel mai târziu, la sfârșitul celui de-al doilea trimestru din anul 2021.
  • Impact semnificativ: solicitanții trebuie să demonstreze modul în care proiectul va produce impact economic, dar și social, abordând în mod specific criza COVID-19 sau posibile viitoare pandemii similare.

Iată numai câteva exemple de  provocări ce pot fi abordate în cadrul propunerilor de proiecte:

  • Întreruperi în lanțul de aprovizionare (utilizarea surplusului alimentar și reducerea pierderilor; accelerarea adoptării modelelor de economie circulară; accelerarea digitalizării pe întreg lanțul de aprovizionare; conectarea cererii și ofertei cu instrumente digitale; crearea de noi produse din surplusul ce provine din sectorul primar; creare de noi produse cu valabilitate mai lungă și calitate superioară);
  • Modificarea comportamentului consumatorului (modificarea comportamentului la cumpărături; noi modele de consum; furnizarea și distribuția alimentelor; consumul în afara locuinței, reinventat; satisfacerea nevoilor consumatorului pentru informare și educație);
  • Riscuri în materie de siguranță alimentară (riscurile SARS-COV-2 sau ale altor virusuri similare în sistemul alimentar, sau în mediul conex);
  • Alimentație îmbunătățită (cum se poate îmbunătăți imunitatea, sănătatea și starea de bine prin alimentație; alimentația pentru populația vulnerabilă).

Propunerile de proiecte se vor transmite la adresa 2020activities@eitfood.eu , până cel târziu la data de 28 mai.

Ghidul aplicantului se poate descărca de la adresa http://digioh.com/em/28730/174403/5smrhnstjp?demail=[email]

Lista partenerilor EIT-Food, informații despre punctul de contact din România precum și modalitatea de a deveni partener se pot consulta la adresa https://www.eitfood.eu/partners/

Sursa informației: https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response/activities/eit-food-covid-19-rapid-response-call-innovation

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro