14 martie 2022 - METABUILDING – Servicii si finantari pentru sectorul constructiilor


Ecosistemul de inovare și platforma METABUILDING, finanțate prin Programul Orizont 2020 INNOSUP, creează oportunități de dezvoltare și inovare pentru sectorul european al construcțiilor. Proiectul se concentrează pe conectarea actorilor din diferitele domenii legate de sectorul construcțiilor (întreprinderi mici si mijlocii - IMM, organisme publice și mari companii), pentru crearea unui lanț valoric integrat.

Platforma METABUILDING constă din mai multe instrumente și servicii digitale care sprijină IMM și alți actori să se implice în inovarea de succes. Pe această platformă se pot accesa servicii și informații care pot ajuta firmele să identifice tehnologii inovatoare existente și care pot fi implementate fără întârziere, sau parteneri de proiect interesați de colaborarea în noi proiecte interesante.

Lansat de un consorțiu european care acoperă Austria, Spania, Italia, Ungaria, Franța și Portugalia, în momentul de față proiectul este deschis IMM din întreaga Europă, inclusiv din România.

METABUILDING gestionează și trei scheme de finanțare a proiectelor inovative și colaborative, dintre care apelul „Grow/Harvest” s-a lansat recent, având termen de depunere a propunerilor de proiecte data de 25.05.2022.

Propunerile eligibile se referă la colaborări intersectoriale ale IMM în cadrul unor proiecte inovatoare finanțabile cu un grant de maximum 60.000 EUR per proiect. Proiectele de colaborare ar trebui să servească drept bază ca IMM să învețe din ceea ce se întâmplă în alte sectoare și să folosească cunoștințele, expertiza și activele tehnologice din alte sectoare pentru a-și crește propria performanță și productivitate. În plus, apelul GROW/HRVEST intenționează să stimuleze colaborarea dintre IMM la nivelul UE cu un dublu scop: detectarea oportunităților de piață și stabilirea de parteneriate care, altfel, ar fi dificil de inițiat. Propunerile pot fi depuse de consorții formate din 2 sau mai multe IMM din cel puțin două sectoare eligibile, din care un sector trebuie să fie cel al construcțiilor. IMM trebuie sa fie localizate într-una din țările eligibile în cadrul programului Orizont 2020, iar cel puțin unul din IMM într-una din țările acoperite de consorțiul METABUILDING.

Sunt sprijinite două tipuri de proiecte de inovare colaborativă cu o durată maximă de 6 luni:

1.    Proiectele GROW care se concentrează pe co-crearea/co-dezvoltarea de tehnologii pentru sectorul construcțiilor și care conduc la unul dintre următoarele rezultate:

- Concept testat prin experiment

- Tehnologie validată în laborator

- Tehnologie validată în mediul relevant

2.    Proiecte HARVEST care se concentrează pe integrarea/absorbția tehnologiilor/soluțiilor sau activelor tehnologice existente sau sub-exploatate pentru reutilizarea/aplicarea lor în sectorul construcțiilor și conduc la unul dintre următoarele rezultate:

- Prototip de sistem demonstrat în mediul operațional

- Sistem finalizat și calificat

- Sistem testat în mediu operațional

- Sistemul și procesul de producție implementate

 

Informații suplimentare:

​Platforma METABUILDING: https://www.metabuilding.com/

Apelul de propuneri de proiecte: https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/

Inregistrarea webinariilor de prezentare a apelului de propuneri de proiecte: https://www.metabuilding.com/grow-harvest-webinars/

 

Material realizat de către Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro