13 octombrie 2022 - Global Foodture – proiect de cooperare si inovare agroalimentara intre Europa si tari asiatice


GLOBAL FOODTURE este un proiect european conceput pentru a stimula tranziția durabilă a sistemului alimentar la nivel mondial, prin colaborare și inovare, prin întărirea capacității participanților de a se adapta la provocările legate de sustenabilitatea alimentară.

Activitățile sectorului alimentar, inclusiv producția de alimente, transportul, depozitarea și eliminarea alimentelor depreciate la depozitele de deșeuri, produc emisii de gaze cu efect de seră (GES) care contribuie la schimbările climatice. Procesele și transformările agroalimentare sunt, în prezent, responsabile pentru mai mult de 25% din emisiile de gaze cu efect de seră produse de om și ar putea să ajungă la 50% până în anul 2050. Doar reconsiderarea fundamentală a modului de producție și consum al alimentelor, printr-o abordare la nivel mondial și cu participarea unei game largi de organizații și părți interesate cheie de pe tot globul poate, însă, să reducă în mod semnificativ contribuția sectorului agroalimentar la fenomenul de încălzire globală. În acest context, GLOBAL FOODTURE și-a propus să trateze această provocare majoră la nivelul dimensiunii ei tehnice, cu implicarea directă a companiilor alimentare europene care au un statut de lideri tehnologici în ceea ce privește procesele de producție, inclusiv siguranța alimentară, serviciile și produsele care răspund nevoilor legate de mediu și de schimbările climatice.

Astfel, proiectul dezvoltă și implementează o strategie comună de internaționalizare care facilitează accesul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) europene în țări din afara Europei, respectiv din spațiul asiatic – Japonia, Coreea de Sud, Thailanda și Singapore, consolidând capacitatea participanților de a se adapta la provocările privind sustenabilitatea alimentară și de a participa la tranziția sectorului către neutralitatea climatică.

Pentru atingerea unui impact relevant, GLOBAL FOODTURE reunește cele mai mari și mai puternice grupuri din lanțul valoric agroalimentar. Industria alimentară este reprezentată direct de cinci clustere agroalimentare de top, care și-au unit forțele pentru prima dată cu scopul de a declanșa o schimbare durabilă prin intermediul IMM. Consorțiul proiectului este completat de două grupuri puternice de industrii transversale care permit colaborarea intersectorială. În total, parteneriatul reunește peste 2000 de IMM-uri ca membri activi ai acestor grupuri, iar datorită rețelelor lor extinse, extinderea proiectului este mult mai largă.

Activitățile proiectului includ:

  1. Analiza și relațiile de piață: o analiză a pieței și a decalajelor între cele patru țări asiatice vizate, pentru a identifica cele mai relevante regiuni țintă din Asia pentru companiile europene din sectorul agroalimentar, precum și pe cei mai relevanți parteneri de cooperare cu care consorțiul va lucra îndeaproape.
  2. Identificarea ecosistemelor IMM și GLOBAL FOODTURE: identificarea furnizorilor relevanți de produse și servicii legate de sistemul alimentar - IMM și alte organizații, inclusiv organizații de sprijinire a afacerilor, organizații de cercetare, cooperative și altele, și înregistrarea lor sistematică în platforma europeană de cooperare existentă, deschisă și gratuită - DIH AGRIFOOD (Digital Innovation Hub AGRIFOOD).
  3. Program internațional de formare: program holistic de sprijin pentru internaționalizare în direcția țărilor țintă.
  4. Misiuni internaționale și matchmaking în țările țintă, pentru a sprijini colaborarea în inovare, pentru a stimula tranziția durabilă a sistemului alimentar; evenimente (online) de matchmaking între IMM europene și asiatice din cadrul lanțului valoric alimentar.
  5. Valorificare și sustenabilitatea: servicii de sprijin pentru companiile participante.
  6. Crearea Alianței Agroalimentare Globale pentru Climat, ca principal instrument de lucru între părțile interesate vizate și de schimb cu actorii politici și autoritățile.

Proiectul este cofinanțat prin Programul COSME al Uniunii Europene – Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor și Întreprinderi Mici și Mijlocii.

 

Informații suplimentare:

Website proiect GLOBAL FOODTURE: https://globalfoodture.eu/

DIH AGRIFOOD: https://mapping.dih-agrifood.com/

 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro