12 decembrie 2022 - Consiliul European pentru Inovare (EIC) – peste 1,5 miliarde euro pentru tehnologii revolutionare


Comisia Europeană a adoptat programul de lucru pentru anul 2023 al Consiliului European pentru Inovare (EIC). Acesta propune oportunități de finanțare în valoare de 1,6 miliarde euro pentru oameni de știință și inovatori implicați în dezvoltarea și extinderea tehnologiilor inovatoare și crearea de noi piețe. Peste jumătate de miliard de euro este alocat tehnologiilor de ultimă generație pentru domenii strategice în Europa, inclusiv stocarea energiei, cuantică, semiconductoare și securitatea alimentară.

Finanțarea pentru 2023 consolidează misiunea EIC de sprijinire a tehnologiilor de mare impact și a start-up-urilor. Raportul de impact al EIC, publicat recent, evidențiază că EIC a sprijinit deja 12 companii „unicorn” și 112 companii „centaur”, a stimulat peste 10 miliarde euro în investiții ulterioare finanțării EIC și a generat investiții suplimentare prin intermediul Fondului EIC în valoare de peste 2,6 ori mai mari decât finanțarea EIC.

Programul de lucru pentru anul 2023 include mai multe elemente noi și acțiuni pilot care vor contribui la implementarea Noii Agende Europene de Inovare:

  • Un set de opt provocări pentru start-up-uri și IMM pentru a deveni lideri mondiali în domenii strategice ale tehnologiei, cum ar fi accelerarea trecerii la surse regenerabile, asigurarea securității aprovizionării cu semiconductori, siguranța lanțurilor de aprovizionare cu alimente sau construcții ecologice. Provocările vor sprijini în mod direct obiectivele de politică ale UE, cum ar fi REPowerEU, Chips Act, Noul Bauhaus European, securitatea alimentară și misiunile UE în Orizont Europa; bugetul pentru granturi și investiții este de 525 milioane euro;
  • O nouă schemă de stagii pentru cercetători, cu scopul de a dinamiza fluxul de persoane (talente) inovatoare în start-up-urile deep tech;
  • Sprijin sporit pentru femeile inovatoare, inclusiv prin corelarea finanțărilor Acceleratorului EIC cu întreprinderile susținute de inițiativa Women TechEU;
  • Sprijin pentru testarea tehnologiilor inovatoare EIC în rândul achizitorilor publici și privați;
  • Continuarea colaborării cu Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), prin extinderea serviciilor de accelerare a afacerilor și lansarea unui premiu comun EIC-EIT pentru femei inovatoare.

Structura finanțării și sprijinului Consiliului European pentru Inovare în 2023:

  • EIC Pathfinder (343 milioane euro) pentru colaborările de cercetare multidisciplinară implicate în proiecte cu potențialul de a conduce la descoperiri tehnologice vizionare (granturi de până la 4 milioane euro);
  • EIC Transition (128,3 milioane euro) pentru a transforma rezultatele cercetării în oportunități de inovare, cu concentrare pe rezultatele generate de proiectele EIC Pathfinder și proiectele Proof of Concept ale Consiliului European de Cercetare, pentru a spori gradul de maturitate a tehnologiilor și a facilita trecerea la etapa de punere pe piață (granturi de până la 2,5 milioane euro);
  • EIC Accelerator (1,13 miliarde euro) pentru start-up-uri și IMM pentru a dezvolta și extinde inovarea cu impact notabil, cu potențialul de a crea noi piețe sau de a le influența pe cele existente (granturi sub 2,5 milioane euro, investiții în capital de la 0,5 până la 15 milioane euro) .

Toate proiectele Consiliului European de Inovare au acces la servicii de accelerare a afacerilor (Business Acceleration Services), care oferă coaching, mentoring și schimb de expertiză, oportunități de parteneriat cu corporații, investitori și alte organizații relevante, precum și o serie de alte servicii și evenimente.

 

Informații suplimentare:

Programul de lucru EIC pentru anul 2023: https://eic.ec.europa.eu/eic-2023-work-programme_en

Raportul de impact EIC publicat în anul 2022: https://eic.ec.europa.eu/news/eic-impact-report-2022-2022-12-07_en

Noua Agendă Europeană de Inovare: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0332&from=EN

 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM – centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro