11 martie 2021 - Busola pentru dimensiunea digitala a Europei


Lansată pe 9.03.2021, Busola pentru dimensiunea digitală a Europei face parte din viziunea, obiectivele și căile propuse de Comisia Europeană pentru a asigura o transformare digitală de succes a Europei până în 2030. Planul UE este să devină suverană din punct de vedere digital într-o lume deschisă și interconectată, în care cetățenii și întreprinderile sunt pe primul plan.

Busola pentru dimensiunea digitală este instrumentul prin care Comisia intenționează sătranspună aceste obiective în materie de digitalizare, în dispoziții concrete structurate pe patru direcții clare:

  1. Cetățeni cu competențe digitale și profesioniști cu înaltă calificare în domeniul digital, incluzând faptul că, până în 2030, cel puțin 80 % dintre adulți ar trebui să aibă competențe digitale de bază;
  2. Infrastructuri digitale securizate, performante și sustenabile, astfel încât, până în 2030, toate gospodăriile din UE să aibă conectivitate de ordinul gigabiților, iar toate zonele populate să fie acoperite de tehnologia 5G;
  3. Transformarea digitală a întreprinderilor care presupune ca, până, în 2030, trei din patru companii să utilizeze servicii de cloud computing, sisteme de tip big data și inteligența artificială, peste 90 % dintre IMM să ajungăcel puțin la un nivel de bază de adoptare a tehnologiilor digitale, iar numărul de start-up-uri de tip unicorn din UE să se dubleze;
  4. Digitalizarea serviciilor publice care să asigure ca, până în 2030, toate serviciile publice esențiale să fie disponibile online.

Aceste obiective vor fi înscrise într-un program strategic care urmează să fie convenit cu Parlamentul European și cu Consiliul.

Informații suplimentare:

Pentru alte informaţii din actualitatea europeană, în special cele de interes pentru IMM, vă rugăm adresaţi-vă la Biroul de asistenţă şi sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI, e-mail cristina.roua@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro