1 aprilie 2021 - EIC Accelerator Open 2021 – finantare pentru tehnologii noi, radicale


Întreprinderile, mai ales întreprinderile noi (start-up-uri) și IMM, interesate să își extindă inovările de înalt impact, cu potențial de a crea noi piețe sau de a le transforma pe cele existente, au ocazia să depună propuneri de proiecte în cadrul EIC Accelerator. Programul combină în mod unic două componente: finanțare între 0,5 și 17,5 milioane de euro și servicii specifice de accelerare a afacerii.

Programul se concentrează în particular pe proiecte care se bazează pe descoperiri științifice sau tehnologice („deeptech”) și care necesită fonduri substanțiale pe perioade de timp îndelungate înainte de a deveni rentabile financiar („patient capital”). Aceste inițiative se confruntă deseori cu dificultăți în atragerea de capital datorită faptului că riscurile și perioada de timp pentru maturizare sunt prea mari. Finanțarea și sprijinul EIC Accelerator sunt astfel  gândite încât să faciliteze acestor inovatori să atragă toate fondurile necesare pentru scalarea într-o perioadă de timp mai redusă. Proiectele de inovare pot fi în orice domeniu al tehnologiei sau de aplicare a acesteia, totuși inovările care aduc prejudicii mediului sau bunăstării sociale sau cele care se aplica în principal în domeniul militar, nu vor fi finanțate.

EIC Accelerator sprijină stadiile avansate de dezvoltare a tehnologiilor, precum si scalarea lor. Componenta tehnologică a proiectului de inovare trebuie, astfel, să fi fost testată și validată într-un laborator sau în orice alt mediu relevant.

Programul urmează să se lanseze în data de 8 aprilie 2021, tipul de apel fiind cu termene multiple („multiple cut-off”), respectiv primul termen pe 9 iunie 2021, iar ce de al doilea pe 6 octombrie 2021.

Sursă: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en

Pentru informații suplimentare și asistență, vă rugăm să contactați Biroul de asistență și sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI: cristian.ormindean@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro