Consultari publice lansate de catre institutiile europene


Asistență pentru participarea la consultare: cristina.roua@adrbi.ro și irina.frigioiu@adrbi.ro

Periodic, Comisia Europeana (prin directiile si serviciile din domeniile in care legislatia europeana trebuie adaptata sau modificata) lanseaza consultari publice la care sunt invitati sa participe toti factorii interesati care activeaza in domeniile respective. Atunci cand elaboreaza proiecte de acte normative, institutiile europene sunt interesate sa anticipeze cu ajutorul reactiilor si propunerilor diferitelor categorii socio-economice efectul si impactul legislatiei europene asupra functionarii pietei unice, asupra reducerii birocratiei si a formalitatilor inutile sau impovaratoare si asupra cresterii competitivitatii intreprinderilor europene.

Comisia Europeana utilizeaza un mecanism specific de consultari publice, lansat in cadrul initiativei pentru elaborarea interactiva a politicilor europene. Partenerii de dialog sunt invitati sa raspunda la chestionare on-line, contribuind astfel la evaluarea impactului politicilor comunitare la nivel local, regional si national. Reteaua Enterprise Europe poate face mai bine auzita vocea intreprinderilor in cadrul procesului decizional al UE. Prin promovarea consultarilor publice si prin asistenta la completarea chestionarelor comentariile, punctele de vedere si observatiile antreprenorilor pot fi canalizate catre factorii de decizie din Bruxelles, astfel incat acestea sa fie incluse in demersurile referitoare la viitoarele initiative politice.

Intreprinderile romanesti sunt evident si ele vizate de legislatia comunitara si de aceea participarea lor la astfel de consultari este in folosul lor direct.

In aceasta pagina, vom anunta consultari publice lansate de institutiile europene de interes pentru entitatile socio-economice din zona noastra, promovand totodata si prin semnale directionate acele consultari care se adreseaza intreprinderilor care figureaza in bazele noastre de date, in special intreprinderilor mici.

***

Comisia Europeană propune spațiul virtual „European single access point” (ESAP) pentru concentrarea informațiilor financiare și în materie de sustenabilitate destinate, în principal,  investitorilor, și pe care companiile trebuie să le facă publice conform legislației europene. Inițiativa are ca scop sporirea transparenței asupra acestor informații și facilitarea accesării, interpretării sau utilizării lor. În prezent, informațiile sunt publicate în sistem individual sau la nivel de stat membru. Consultarea se desfășoară prin intermediul unui chestionar dedicat propunerii ESAP. 

Consultarea va permite Comisiei Europene să țină cont în dezvoltarea ESAP de opiniile și nevoile mediului de afaceri și ale celorlalte părți interesate în ce privește amploarea și diversitatea datelor care vor fi publicate (și dacă acestea ar trebui extinse cu informații care nu sunt obligatorii prin lege), costurile și beneficiile analizării datelor publice non-financiare ale companiilor, cum să fie abordate IMM-urile etc. Participanții la consultare vor avea ocazia să își exercite dreptul de a-și face auzită vocea și să contribuie la crearea de instrumente care să le devină un sprijin real în activitate.

Perioada de desfășurare: 20.01.2021 – 3.03.2021

Asistență pentru participarea la consultare: cristina.roua@adrbi.ro și irina.frigioiu@adrbi.ro

Detalii: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-european-single-access-point_en

 

Propunere de revizuire a directivei privind emisiile industriale

Iniţiativa are scopul de aduce la zi prevederi legislative mai vechi (directiva 2010/75/EU) în contextul adoptării Pactului Ecologic European a cărei cea mai ambiţioasă prevedere este "0% poluare". Noile reglementări vor avea un impact direct asupra întreprinderilor, ele fiind primele interesate să cunoască viitoarele obligaţii legale şi să transmită, în perioada de consultări, respectiv până la 23 martie 2021, comentarii şi propuneri de îmbunătăţire a prevederilor actului normativ.

Pentru mai mai multe detalii: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-EU-rules-on-industrial-emissions-revision

 

Impozitarea companiilor digitale

Digitalizarea economiei globale este într-un progres rapid, cu multe beneficii, conducând la o productivitate sporită și la bunăstarea generală, motiv pentru care este susținută și stimulată. Este, însă, de importanță vitală ca firmele din acest domeniu să își achite în mod echitabil contribuțiile către societate, iar eventualele dezechilibre între drepturile și obligațiile lor să nu pună în pericol construcția socială. Se impune, astfel, modernizarea sistemului de reglementare și impozitare pentru a răspunde evoluției și provocărilor din economia digitală.

În acest context, Comisia Europeană propune un set de măsuri care să permită o impozitare mai justă a companiilor din domeniul digital în scopul extinderii bazei de venituri și surse care să ajute Statele Membre să gestioneze bugete publice stabile, iar sistemele de impozitare să fie percepute ca fiind mai echitabile din punct de vedere social. Inițiativa va fi compatibilă cu acordurile și obligațiile internaționale în care Uniunea Europeană este parte.

Consultarea prezentă permite părților interesate să își transmită punctele de vedere asupra tuturor aspectelor care decurg din impozitarea companiilor din domeniul digital, precum și asupra potențialului impact pe care l-ar avea diversele scenarii luate în considerare. Consultarea va fi făcută în baza unui chestionar disponibil on-line timp de 12 săptămâni. Principalele părți interesate invitate să participe sunt asociații de afaceri (servicii digitale, e-commerce, IMM și altele), ONG și societatea civilă, autorități publice, universităţi și cetățeni.

Detalii şi invitaţie la consultare: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-Digital-Levy

 

***

Cadrul legal al protejării şi facilitării investiţiilor

Inițiativa vizează clarificarea, completarea lacunelor și modernizarea normelor Uniunii Europene referitoare la protejarea investițiile în interiorul ei. Aceasta urmărește, de asemenea, îmbunătățirea aplicării acestor norme atunci când apar litigii între investitori și statele membre și introducerea de măsuri de facilitare și promovare a investițiilor transfrontaliere în Uniunea Europeană.

Perioada de desfăşurare: 26 mai – 23 iunie 2020

Link pentru participarea la consultări: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12403-Investment-protection-and-facilitation-framework/public-consultation

 

Evaluarea schemei TVA pentru agenţiile de turism

Procesul de evaluare va stabili dacă și în ce măsură sistemul special de TVA pentru agenții de turism este adecvat scopului său, își îndeplinește obiectivele de a avea norme simplificate pentru acest sector și asigură colectarea TVA de către statul membru al UE în care sunt consumate bunurile sau serviciile. De asemenea, Comisia va examina dacă sistemul este eficient în ceea ce privește satisfacerea nevoilor subiacente în acest domeniu și este în continuare în concordanță cu modificările aduse politicii globale, precum și cu alte inițiative și priorități politice ale UE.

Perioada de desfăşurare: 25 mai -14 septembrie 2020

Link pentru participarea la consultări: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11883-Evaluation-of-the-special-VAT-scheme-for-travel-agents

 

Infrastructura energetică transeuropeană – revizuirea orientărilor în domeniu

Europa are nevoie de o infrastructură energetică modernă, curată, sigură, orientată spre viitor și inteligentă pentru punerea în practică a "Acordului Verde" ("Green Deal"). Revizuirea orientărilor privind infrastructura energetică transeuropeană urmărește să asigure coerența și alinierea politicii UE în domeniul infrastructurii energetice la obiectivul privind neutralitatea climatică din "Acordul verde". Cadrul legal aferent infrastructurii energetice trebuie revizuit pentru a reflecta noile evoluții, cum ar fi absorbția accelerată a surselor regenerabile de energie și integrarea inteligentă a sectorului, evoluţii de interes pentru sectoarele energetice, în scopul de a le ajuta să reducă emisiile de carbon.

Perioada de desfăşurare: 18 mai – 13 iulie 2020

Link pentru participarea la consultări: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12382-Revision-of-the-guidelines-for-trans-European-Energy-infrastructure

 

Strategia Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice

În ciuda măsurilor de atenuare a efectelor sale, schimbările climatice au deja consecințe grave în Europa și în întreaga lume.

Prin urmare, ca parte a "Acordului Verde" ("Green Deal"), Comisia lansează o nouă strategie pentru a ajuta UE să se adapteze în consecinţă. Aceasta se va concentra pe:

  • încurajarea investițiilor în soluții ecologice
  • combaterea schimbărilor cloimatice provocate de activităţile economice
  • creşterea adaptabilităţii şi a supleţei infrastructurii-cheie
  • adăugarea factorilor climatici în managementul gestionării riscurilor
  • intensificarea activităţilor de prevenţie şi de adaptare.

Perioada de desfăşurare: 12 mai – 30 iunie 2020

Link pentru participarea la consultări: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change

 

Evaluarea politicii de promovare a agriculturii Uniunii Europene

Acest proces de evaluare va analiza eficacitatea, eficiența, coerența, relevanța și valoarea adăugată a politicii UE de promovare a sectorului agricol. Scopul principal este de a sprijini sectorul agricol european prin promovarea produselor agricole ale UE pe piața internă și în țările terțe, prin organizarea și cofinanțarea acțiunilor de promovare, a campaniilor de informare și a misiunilor la nivel înalt pentru a sensibiliza publicul cu privire la calitățile acestor produse.+

Perioada de desfăşurare: 8 mai – 11 septembrie 2020

Link pentru participarea la consultări: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy

 

Transportul deşeurilor, revizuirea regulamentului european

Transportul deșeurilor înseamnă, printre altele, poate implica materiale periculoase dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediu. Uniune Europeană dispune de norme privind transporturile deșeurilor (Regulamentul 1013/2006)

Aşa după cum s-a prevăzut în "Acordul Verde" european, Comisia intenționează să revizuiască normele UE privind transferurile de deșeuri. Scopul acestei revizuiri este de a asigura modul în care se facilitează faptul că politica UE privind transferurile de deșeuri promovează reciclarea în UE pentru a sprijini tranziția către economia circulară. Revizuirea va explora, de asemenea, modalități de reducere a exportului de deșeuri, de exemplu prin:

  • un sistem de inspecție mai bun
  • măsuri împotriva expedierilor ilegale
  • măsuri de evitare a potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății publice cauzate de transferurile de deșeuri către țări terțe din afara UE.

Perioada de desfăşurare: 7 mai – 30 iulie 2020

Link pentru participarea la consultări: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules-

 

Planul de acţiune împotriva spălării banilor şi finanţării activităţilor teroriste

Scandalurile recente de spălare a banilor ridică problema unei abordări mai cuprinzătoare și mai eficace a UE în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Această inițiativă stabilește domeniile pe care Comisia intenționează să le abordeze în noile propuneri.

Perioada de desfăşurare: 7 mai – 29 iulie 2020

Link pentru participarea la consultări: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering

 

Evaluarea stării infrastructurii pentru combustibilii alternativi

Directiva din 2014 privind infrastructura pentru combustibili alternativi conține un pachet de măsuri pentru crearea si dezvoltarea acesteia. Comisia va evalua eficacitatea directivei și măsurile pe care aceasta le presupune și dacă acestea sunt încă relevante, având în vedere progresele tehnologice recente și evoluțiile pieței.

Perioada de desfăşurare: 6 aprilie – 29 iunie 2020

Link pentru participarea la consultări: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive

 

Vehicule cu emisii reduse de noxe – îmbunătăţirea infrastructurii europene pentru alimentarea cu combustibili

Această inițiativă stabilește cerințe pentru extinderea în mare măsură a rețelei UE de stații de reîncărcare și realimentare pentru combustibili alternativi pentru vehicule, în principal baterii electrice, gaze naturale și hidrogen. Scopul este de a instala un număr suficient de puncte în toate țările care sunt ușor de accesat și de utilizat. Acest lucru este necesar pentru a încuraja oamenii să utilizeze vehicule cu emisii reduse și zero într-un număr mult mai mare decât în prezent, acesta fiind unul dintre obiectivele UE în domeniul schimbărilor climatice asumat prin "Acordul Verde" european ("Green Deal").

Perioada de desfăşurare: 6 aprilie – 29 iunie 2020

Link pentru participarea la consultări: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro