9 septembrie 2021 - Imbunatatirea contributiei agriculturii ecologice la sustenabilitate


Un sector agricol și al acvaculturii sustenabil și rezilient depinde de un grad ridicat de biodiversitate. Terenurile cultivate în mod ecologic prezintă cu aproximativ 30% mai multă biodiversitate decât terenurile cultivate în mod convențional. În agricultura ecologică nu este permisă folosirea pesticidelor chimice și îngrășămintelor sintetice. În plus, utilizarea OMG-urilor și a radiațiilor ionizante este interzisă, în timp ce utilizarea antibioticelor este sever restricționată.

Agricultura și acvacultura joacă un rol esențial în procesul de realizare a obiectivului ambițios al Uniunii Europene ca Europa să devină neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2050, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Începând cu anul 2022, pentru reducerea amprentei climatice și de mediu, Comisia Europeană va încuraja puternic schimbul de bune practici. În acest sens, va lua măsuri pentru a crea, în cooperare cu părțile interesate, o rețea-pilot de exploatații ecologice cu influențe pozitive asupra climei. De exemplu, în ceea ce privește sănătatea solului și alimentele,  punerea în practică a unor “laboratoare vii” și „proiecte-far”, precum și sprijinirea altor activități care ajută la sechestrarea carbonului în solurile agricole, ar putea contribui la crearea rețelei-pilot.

Comisia intenționează, începând cu anul 2022, să aloce fonduri în cadrul programului Orizont Europa pentru a sprijini conservarea și utilizarea resurselor genetice, activitățile prealabile ameliorării și de ameliorare, precum și disponibilitatea semințelor ecologice, dar și pentru a contribui la dezvoltarea unui material eterogen ecologic de reproducere a plantelor și a unor soiuri de plante adecvate producției ecologice.

Pornind de la viitorul regulament privind biopesticidele și prin intermediul serviciilor de consiliere agricolă consolidate, în special ale AKIS, va stimula, acolo unde este cazul, utilizarea unor produse alternative de protecție a plantelor, precum produsele care conțin substanțe active biologice. Din 2023, CE intenționează să aloce finanțare în cadrul programului Orizont Europa pentru proiecte de cercetare și inovare concentrate pe abordări alternative la factorii de producție controversați, cu o atenție deosebită acordată cuprului și altor substanțe evaluate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.

De asemenea, CE urmează să adopte un cadru privind materialele plastice de origine biologică, compostabile și biodegradabile (intenție deja anunțată în cadrul strategiei privind economia circulară și planului conex). Acesta va viza toate materialele plastice, incluzând utilizările în cadrul tuturor tipurilor de agricultură. Adoptarea sa va fi esențială pentru sectorul agriculturii ecologice în calitatea sa de lider în materie de sustenabilitate.

Pentru informații privind toate măsurile cuprinse în planul de acțiune al CE pentru dezvoltarea producției  ecologice, vă rugăm să consultați:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/DOC/?uri=CELEX:52021DC0141R(01)&from=EN

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro