9 mai 2024 - SYMSITES – o simbioza industriala si urbana circulara


Impactul schimbărilor climatice impune țărilor și organizațiilor din întreaga lume găsirea unor soluții pentru energie mai ecologică necesară proceselor industriale și vieții de zi cu zi. Ca reacție la comportamentul liniar (extracție, utilizare, deșeu), firmele, ONG-urile și instituțiile publice se inspiră din modul de închidere a buclelor în cadrul proceselor ecosistemelor naturale. Acest lucru este strâns legat de conceptele referitoare la economia circulară.

În acest context, proiectul SYMSITES urmărește dezvoltarea de noi metodologii și soluții bazate pe simbioza industrială și urbană (I-US), prin colaborări locale și regionale între diverși actori (cetățeni, municipalități și întreprinderi din diverse sectoare - industria textilă, agricultură locală, industria prelucrării cărnii, industria uleiului de măsline). Implementarea I-US se face în regiuni din Danemarca, Austria, Spania și Grecia (Ecosites). Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 4 ani, până în mai 2026, și este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Orizont Europa. Are un buget total de 12.404.455 EUR.

Principalul atu al SYMSITES constă în valorificarea materialelor și resurselor energetice subutilizate (deșeuri industriale, subproduse și deșeuri urbane la sfârșitul vieții) și transformarea lor în materie primă pentru procesele industriale. Proiectul dezvoltă soluții de înaltă tehnologie pentru a realiza o economie circulară reală în cadrul sectoarelor implicate.

SYMSITES contribuie la îmbunătățirea sustenabilității utilizării resursele societale pornind de la apele uzate și materialele reziduale. Pentru a crea noi procese și produse, se bazează pe utilizarea unor tehnologii și instrumente avansate inovatoare:

- o platformă IT Regional Management, care include IoT și Sistemul de sprijinire a deciziilor sociale pentru a gestiona eficient simbioza I-US;

- un bioreactor anaerob cu membrană avansată pentru tratarea terțiară a apelor reziduale urbane, care urmează să fie instalat în cele patru Ecosites pentru o comparație clară a tuturor impacturilor care nu sunt direct influențate de diferite tehnologii; tratarea terțiară a apelor uzate este etapa finală a procesului de tratare înainte ca acestea să fie deversate în mediu sau reutilizate în diverse scopuri; această etapă implică îndepărtarea oricăror poluanți și contaminanți rămași care nu au fost îndepărtați în timpul proceselor de tratare primară și secundară; tratarea terțiară este importantă deoarece ajută la asigurarea faptului că apele uzate care sunt evacuate în mediu sunt de o calitate mai bună și mai puțin dăunătoare sănătății publice și mediului.

Proiectul țintește spre:

- atingerea ununi nivel de emisii de gaze cu efect de seră de aproape zero sau a unor amprente negative de CO2;

- reducerea generării de deșeuri cu aproximativ 50% prin utilizarea deșeurilor biologice și a deșeurilor nereciclabile pentru a produce energie și apă reutilizabilă, precum și resurse noi de mare valoare.

De asemenea, în cadrul proiectului, vor fi dezvoltate instrumente dedicate pentru a disemina conceptul I-US în Europa. Acestea pun accent pe:

- demonstrarea potențialului de replicare în alte regiuni prin înființarea unei rețele virtuale între asociații și alte organizații care operează în domeniul deșeurilor, cu scopul de a facilita furnizarea de servicii care conduc la implementarea proceselor simbiotice;

- facilitarea relațiilor și implicarea actorilor din comunitățile locale, precum și înființarea unui spin-off non-profit de inovare socială.

Așadar, proiectul SYMSITES, prin noi tehnologii și metodologii de implicare a părților interesate, în special prin colaborare locală/regională, va îmbunătăți eficiența utilizării resurselor. Accentul este pus pe valorificarea resurselor materiale și energetice subutilizate care pot fi utilizate de alți actori din cadrul rețelei.

La atingerea obiectivelor proiectului, ce vor contribui la accelerarea dublei tranziții verzi și digitale către o economie circulară a Europei, participă 28 de parteneri (universități, centre de cercetare, companii private, întreprinderi de gestionare a apelor reziduale, asociații de guverne locale și municipalități, asociații ale societății civile) din 9 țări, printre care și firma DAVO STAR IMPEX SRL din București.

Informații suplimentare și referințe

https://symsites.eu/

https://sustainable-procurement.org/sustainable-public-procurement/

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună facem tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro