8 iunie 2023 - Accelerarea eforturilor UE pentru o economie circulara


Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru economia circulară urmărește să dubleze ponderea materialelor reciclate utilizate în economie până în 2030. Evaluarea Agenției Europene de Mediu (EEA), publicată în luna mai a acestui an, arată că ritmul de implementare trebuie accelerat. Îmbunătățirea reciclării va accelera acest proces, dar pentru a îndeplini obiectivul UE ea trebuie completată cu reducerea consumului total de materiale. Un al doilea raport aprofundat privind prevenirea generării deșeurilor evidențiază oportunitățile pentru o abordare mai profundă și sistemică în vederea monitorizării progresului la nivelul UE.

Reciclarea materialelor

Raportul Agenției Europene pentru Mediu (EEA) „Cât de departe este Europa în a-și atinge ambiția de a dubla utilizarea circulară a materialelor?” arată că, în 2021, aproximativ 11,7% din totalul materialele utilizate în UE proveneau din deșeuri reciclate, față de 8,3% în 2004. Păstrând ritmul actual, Uniunea Europeană nu își poate atinge obiectivul de dublare a ratei de utilizare circulară a materialelor până în 2030.

Ținta stabilită de UE ar putea fi atinsă, de exemplu, prin creșterea ratei de reciclare a tuturor deșeurilor de la procentul actual de 40% la 70%, scăderea consumului total de materiale cu 15% și reducerea cantității de combustibili fosili utilizați cu 34%.

În plus, ar trebui acordată o atenție sporită mineralelor nemetalice, cum ar fi materialele pentru construcții, deoarece acestea reprezintă aproximativ jumătate din totalul materialelor utilizate în UE. Eforturile trebuie să se concentreze și asupra resurselor cu cea mai mare pondere a amprentei materiale de mediu, în sensul reducerii consumului de combustibili fosili și creșterii sustenabile a producției de biomasă.

Monitorizarea prevenirii producerii deșeurilor 

Prevenirea generării deșeurilor este una dintre strategiile cheie pentru realizarea unei economii circulare, deoarece poate reduce utilizarea resurselor, poate maximiza durata de viață utilă a produselor și materialelor, precum și poate promova cererea pentru produse mai durabile. Cu toate acestea, rămâne încă dificil să se stabilească o legătură între politicile de prevenire a deșeurilor și generarea deșeurilor în UE. 

Analiza EEA „Urmărirea progresului în prevenirea generării deșeurilor” propune un nou set de indicatori dedicați monitorizării tendințelor pe termen lung în domeniu. Indicatorii se concentrează pe factorii determinanți ai generării de deșeuri, pe factorii care contribuie la elaborarea politicilor de prevenție și pe rezultatele obținute prin reducerea generării deșeurilor și a emisiilor. Folosirea pe deplin a acestui cadru de monitorizare necesită totuși date și informații mai specifice colectate în întreaga UE, într-un mod sistematic și armonizat. 

În prezent, aproape toate statele membre ale UE au ținte cantitative și indicatori privind prevenirea generării deșeurilor, dar aceste ținte și indicatori variază foarte mult între state, notează raportul EEA. Stabilirea unor obiective de prevenire a generării deșeurilor la nivelul UE, cum ar fi obiectivul de reducere a risipei alimentare (la care se lucrează), poate ajuta, de asemenea, la stabilirea direcției și unor ținte măsurabile mai adecvate, precum și la consolidarea obligațiilor privind prevenirea generării deșeurilor. EEA a publicat „Fișe informative de țară privind prevenirea deșeurilor”, care prezintă date și analize specifice privind eforturile de prevenire a generării de deșeuri în fiecare stat membru, precum și în alte țări din Europa cu care Agenția colaborează.

În ce privește România, Planul Național de Gestionare a Deșeurilor include trei obiective strategice privind prevenirea generării de deșeuri:

· reducerea deșeurilor menajere pe cap de locuitor cu 10 % până în 2025, prin comparație cu 2017, respectiv reducerea deșeurilor municipale de la 228 kg/capita înregistrate în 2017 la 204 kg/capita în 2025;

· decuplarea creșterii cantității de deșeuri din ambalaje de creșterea economică, respectiv creșterea cantității de deșeuri din ambalaje în 2025, comparativ cu 2017, ar trebui să fie cu cel puțin 10 % mai mică decât creșterea PIB-ului în aceeași perioadă;

· promovarea prevenirii generării deșeurilor în industria de prelucrare a lemnului, industria chimică, cea metalurgică și cea siderurgică.

Cadru de monitorizare revizuit

Comisia Europeană a publicat un cadru de monitorizare a economiei circulare revizuit în luna mai a acestui an care va permite măsurarea mai clară a progresului în tranziția către o economie circulară.   

Noul cadru de monitorizare urmărește să ofere o imagine de ansamblu cuprinzătoare prin măsurarea beneficiilor directe și indirecte ale creșterii circularității. Acesta cuprinde 11 indicatori grupați în 5 dimensiuni: (1) producție și consum; (2) gestionarea deșeurilor; (3) materii prime secundare; (4) competitivitate și inovare și (5) durabilitate globală și reziliență. Între noii indicatori se evidențiază:

  • amprenta materiilor prime, care măsoară utilizarea generală a materialelor și reflectă cantitatea de materiale încorporate în consumul total, inclusiv în bunurile importate;
  • productivitatea resurselor, care măsoară valoarea PIB-ului din utilizarea materialelor și care demonstrează eficiența utilizării materialelor în producția de bunuri și servicii;
  • amprenta consumului, care compară consumul cu limitele planetei pentru 16 categorii de impact, pe baza unei evaluări a ciclului de viață și în funcție de cele 5 domenii principale de consum (alimente, mobilitate, locuințe, bunuri de uz casnic și aparate electrocasnice);
  • emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate de activitățile de producție, care măsoară emisiile de GES produse de sectoarele de producție (excluzând, prin urmare, emisiile provenite de la gospodării) și care reflectă contribuția economiei circulare la neutralitatea climatică;
  • dependența de importul de materii prime, care măsoară ponderea materiilor prime importate în utilizarea generală a materiilor prime, descrie cât de mult depinde UE de importurile de materii prime și reflectă atât contribuția economiei circulare la securitatea aprovizionării cu materii prime și energie, cât și la autonomia strategică a UE. Din anul 2018 se utilizează, de asemenea, un indicator privind autonomia în domeniul materiilor prime.

 

Informații suplimentare și referințe

https://www.eea.europa.eu/publications/how-far-is-europe-from 

https://www.eea.europa.eu/publications/tracking-waste-prevention-progress

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-prevention/countries/country-profiles-on-waste-prevention

https://environment.ec.europa.eu/news/circular-economy-faster-progress-needed-meet-eu-resource-efficiency-targets-ensure-sustainable-use-2023-05-15_en

https://www.recycling-magazine.com/2022/12/13/eus-circular-material-use-rate-decreased-in-2021/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A306%3AFIN&qid=1684143860344

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2023%3A306%3AFIN&qid=1684144015777

https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/circular-economy-target-monitoring-waste-prevention

  

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro