8 iulie 2021 - Modele de afaceri mai sustenabile in sectorul constructiilor (5)


Constructorul este cel care poartă responsabilitatea pentru performanțele construcției, care ia deciziile-cheie și alege soluții pentru întregul ciclu de viață al investiției, garantând beneficiarului și utilizatorilor finali că proiectul este implementat la nivelul de circularitate proiectat. Noi tehnologii, cum ar fi „pașaportul digital” al materialelor de construcții,  asigură trasabilitatea în lungul lanțului valoric și accesul la informații privind condițiile de producție și aspecte precum durabilitatea, potențialul de reparare și, după caz, eficiența energetică, dând constructorului oportunitatea de a pune în operă materiale cu caracteristici tehnice clare și transparente.

Pașaportul materialelor de construcții poate fi definit ca un instrument de urmărire a valorii materialelor în toate etapele de producție, punere în operă, utilizare și întreținere, asigurând reintroducerea pe piață a valorii lor reziduale, la finalul de viață al construcției. Pașaportul poate descrie, astfel, un anumit material, o componentă, un produs sau un sistem. Cele mai importante caracteristici care apar într-un pașaport de materiale de construcții sunt proprietățile fizice (dimensiuni, greutate, densitate, energie și rezistență), chimice (compoziția chimică, elementele de sănătate și siguranță, gradul în care se poate recicla și durata de viață), proprietățile biologice (se regenerează sau nu, se reciclează sau nu), efectele materialelor asupra sănătății (emisii, certificări), design și producție (certificări, liste de cantități, transport), logistică, dezasamblare și reciclare.

La nivel european și global, proiectele și experimentele demonstrează beneficiile acestor pașapoarte de materiale, prin introducerea unui sistem care va stimula tranziția de la o abordare lineară la o abordare circulară a economiei și, în particular, a sectorului de construcții, prin întărirea importanței, calității și siguranței în procurarea de materiale, reducerea deșeurilor, reducerea amprentei ecologice a construcțiilor etc. În acest sens, „Planul de acțiune privind economia circulară pentru o Europă mai curată și mai competitive” adoptat de Comisia Europeană în martie 2020, indică intenția Comisiei de a elabora un pașaport digital al produselor în viitor.

Unul din cele mai cunoscute proiecte în această materie este cel denumit „Clădirile ca Bănci de Materiale” (Buildings as Material Banks - BAMB), inițiat în anul 2015 de 15 parteneri din 7 țări europene, finanțat prin programul Orizont 2020, cu un buget aproximativ de 10 mil. Euro. Proiectul și-a propus să dezvolte un model circular de utilizare a clădirilor, proiectelor tehnice și a materialelor și, astfel, să le sporească valoarea. Pașaportul de materiale și proiectul tehnic reversibil sunt două din instrumentele propuse pentru această transformare.  Platforma online dezvoltată în cadrul proiectului prezintă, deja, peste 300 de pașapoarte de materiale, produse sau componente care permit utilizatorilor să urmărească ciclul de viață al unei clădiri, de la planificare și proiectare, la execuție, utilizare, reparații, renovări, refuncționalizări etc. precum și calitatea, sănătatea și modul de înlocuire a materialelor. Sistemul propus de BAMB a fost deja aplicat în Brazilia, pentru un sistem structural din lemn, și în Marea Britanie în industria oțelului, demonstrându-și capacitatea de a modifica modul de gândire și planificare a unui proiect.

Campania B2Transition dezvoltă modul în care întreprinderile din domeniul construcțiilor pot adopta modele de afaceri mai sustenabile și, astfel, să devină mai competitive și pregătite să demonstreze angajaților, stakeholder-ilor și clienților că o activitate sustenabilă are sens în afaceri.  

 

Referințe și informații suplimentare:

Proiectul BAMB și platforma pașapoartelor digitale ale materialelor de constructii: https://www.bamb2020.eu/topics/materials-passports/

Planul de acțiune privind economia circulară "Pentru o Europă mai curată și mai competitivă": https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en#ecl-inpage-878

Circular business models for thebuiltenvironment,  ARUP și BAM Nuttall Ltd., Marea Britanie, 2019, raport disponibil la adresa https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/circular-business-models-for-the-built-environment

Alte surse: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7988271/

https://www.architectsjournal.co.uk/news/material-passports-finding-value-in-rubble

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

 

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro