8 februarie 2024 - Online BioRural Knowledge Exchange Workshop


Online BioRural Knowledge Exchange Workshop

Advancing the European Rural Bioeconomy
14-16 February 2024

 

 

 

Atelierul BioRural este conceput pentru întreprinderile rurale, profesioniștii din industrie, liderii comunității, factorii de decizie politică și alți actori care împărtășesc pasiunea și ambiția de a promova bioeconomia rurală.

Oferă o platformă unică pentru crearea de rețele, schimbul de cunoștințe și colaborare. Prin participarea la acest atelier de lucru ce va avea loc, online, in perioada 14-16 februarie, veți putea:

 • obține informații despre starea actuală a bioeconomiei rurale europene și potențialul său de creștere și inovare;
 • descoperi povești de succes și bune practici ale soluțiilor bio implementate în zonele rurale;
 • explora setul de instrumente BioRural prezentate online pentru părțile interesate, concepute pentru a facilita schimbul de informații și a sprijini procesele de luare a deciziilor;
 • să vă implicați în discuții interactive, sesiuni de consolidare a capacităților care vizează promovarea dezvoltării regionale și adoptarea de soluții circulare bio;
 • contribui la formarea Rețelei europene de bioeconomie rurală (ERBN) și la modelarea viitorului comunităților rurale durabile.

Atelierul BioRural se va desfășura online pe parcursul a trei zile consecutive. Participanții vor avea ocazia să participe la sesiuni plenare, sesiuni interactive și evenimente în rețeaua virtuală. Înregistrarea este disponibilă la adresa:

https://bf-uni-lj-si.webex.com/webappng/sites/bf-uni-lj-si/webinar/webinarSeries/register/402cef4355944a6d9634b660fd5dfa0a

BioRural este un proiect care se desfățoară pe parcursul a trei ani și este cofinanțat în cadrul programului Orizont Europa. Consorțiul care implementează proiectul este o rețea diversă și dinamică formată de 19 parteneri din 14 țări europene,ce leagă întreaga Europă, reprezentând entități de cercetare, servicii de extensie, asociații, IMM-uri și brokeri de inovare.

BioRural își propune să realizeze o rețea paneuropeană de bioeconomie rurală care să încurajeze colaborarea între părțile interesate, să promoveze adoptarea de soluții bio și să creeze o punte între inovațiile de ultimă oră și viața rurală de zi cu zi. Prin evaluări, schimb de cunoștințe și dezvoltarea planurilor regionale, BioRural se străduiește să creeze o bioeconomie durabilă, incluzivă și circulară în întreaga Europă.

În cadrul proiectului, a fost dezvoltat un set de instrumente, Biorural Toolkit, care se dezvoltă  continuu; acesta reprezintă un depozitar on-line de soluții bio pentru zonele rurale și sprijină trecerea de la economia liniară la economia circulară. Biorural Toolkit cuprinde:

 • publicații științifice și rapoarte
 • proiecte de cercetare
 • strategii și direcții de dezvoltare
 • legislație și modalități de finanțare
 • inițiative bazate pe economia bio
 • modele de afaceri inovatoare
 • povești de succes.

Informații suplimentare și referințe

BioRural - Accelerating circular bio-based solutions integration in European rural areas

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro