8 decembrie 2022 - Monitorizarea economiei circulare la nivel european (2)


Amprenta consumului și circularitatea utilizării materialelor sunt alte două aspecte importante propuse de Agenția Europeană pentru Mediu în vederea îmbunătățirii bazei de cunoștințe, procedurilor, metodelor și indicatorilor de monitorizare a dezvoltării durabile la nivel european.

Amprenta consumului

Amprenta consumului se referă la impactul asupra mediului și asupra climei care rezultă din consumul de bunuri și servicii al cetățenilor Uniunii Europene, indiferent dacă sunt produse în interiorul sau în afara UE.

În general, amprenta de consum a UE este considerată ridicată, deoarece depășește limitele globale pentru mai multe tipuri de impact, cum ar fi impactul asupra schimbărilor climatice și asupra utilizării terenurilor. În perioada 2010-2020, aceasta a scăzut ușor, cu aproximativ 4%. Totuși, această tendință generală a rezultat dintr-o scădere substanțială între 2010 și 2016 (-14%), urmată de o creștere între 2016 și 2020 (+11%).

Sectoarele economice mineritul și exploatarea în cariere (cuprinzând toate activitățile utilizate pentru extragerea și prelucrarea materiilor prime), agricultura și producția, împreună, reprezintă aproximativ 80% din scorul total al amprentei.

Amprentele de consum ale celor 27 de state membre ale UE variază considerabil. În 2020, Luxemburg a avut cea mai mare amprentă, la aproape 7 puncte pe cap de locuitor, iar România cea mai mică, cu mai puțin de 1 punct.

Cu excepția Greciei, Italiei și Spaniei, ale căror PIB au scăzut în această perioadă, faptul că alte țări au realizat scăderi de amprentă arată că este posibil să se reducă o amprentă de consum național cu o economie în creștere.

 

Rata de circularitate a utilizării materialelor

Rata de circularitate a utilizării materialelor (CMUR) reprezintă circularitatea unei economii și se referă la ponderea resurselor materiale utilizate în UE care provin din deșeuri reciclate.

Creșterea CMUR, fie prin creșterea cantității de deșeuri reciclate, fie prin scăderea cantității de material utilizat, ar reduce cantitatea de materii prime extrase pentru producție și impactul negativ asociat asupra mediului și climei.

Deși CMUR al UE a crescut ușor în ultimul deceniu, de la 10,8% în 2010 la 12,8% în 2020, încă este considerat scăzut.

Această tendință de creștere se explică în principal prin scăderi ale consumului casnic de materiale, în timp ce cantitatea de deșeuri reciclate a rămas destul de stabilă.

Se observă diferențe considerabile ale CMUR între țări, variind de la 30,9% (în Țările de Jos) la 1,3% (în România) în 2020. Acest lucru reflectă diferențe structurale semnificative în ceea ce privește capacitățile de reciclare ale țărilor și nivelurile lor de consum de materiale. În patru țări (Țările de Jos, Belgia, Franța și Italia), peste 20% (1 din 5 tone) din materialul utilizat a fost material reciclat. Țările cu cele mai mari CMUR au atât capacități mari de reciclare, cât și niveluri scăzute de consum de materiale.

Cele mai multe rate CMUR (22 din 27) ale țărilor UE au crescut din 2010. Pe de altă parte, scăderi semnificative ale CMUR au fost observate în România, Finlanda și Luxemburg.

În general, strategiile privind economia circulară care vizează păstrarea valorii și prelungirea duratei de viață a materialelor reduc consumul și, în consecință, reduc impactul asupra mediului și climei.

 

Informații suplimentare și referințe

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/measuring-europes-circular-economy

https://www.eea.europa.eu/ims/europe2019s-consumption-footprint

https://www.eea.europa.eu/ims/circular-material-use-rate-in-europe

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro