7 martie 2024 - CircularInvest sprijina proiectele din economia circulara


Platforma CircularInvest își propune să sporească gradul de pregătire în vederea finanțării al proiectelor de economie circulară din întreaga Europă. Oferă suport personalizat, inclusiv optimizarea circularității, dezvoltarea planului de afaceri și asistență pentru strângere de fonduri. IMM-urile pot beneficia de accesul la sesiuni de prezentare cu investitori, ateliere de lucru peer-to-peer, evenimente de networking și vizibilitate sporită a proiectelor. Pentru a beneficia, proiectele trebuie să fie legate de economia circulară. Platforma face parte din Inițiativa Circular Cities and Regions, promovând practici economice durabile, și este un proiect PDA (Project Development Assistance) finanțat de Uniunea Europeană pentru a facilita implementarea Planului de Acțiune pentru Economia Circulară.

Orașele și regiunile joacă un rol important în tranziția către o societate mai circulară, deoarece operează în sectoare cheie precum gestionarea deșeurilor, mobilitatea, energia, utilizarea terenurilor ș.a. CircularInvest sprijină orașele și regiunile să își pună în aplicare strategiile circulare, înlăturând obstacolele și reducând decalajul dintre promotorii de proiecte de economie circulară și investitori. Misiunea CircularInvest este de a sprijini promotorii de proiecte, oferind sprijinul de care au nevoie pentru a dezvolta proiecte de economie circulară la scară locală și regională.

Serviciile CircularInvest sunt furnizate de patru organizații cu o vastă experiență în crearea și implementarea proiectelor de economie circulară: Inova + (companie multinațională de consultanță în materie de inovare, proiecte de cercetare și dezvoltare, acces la finanțare), Meta Group (companie multinațională de consultanță antreprenorială), Consiliul Internațional pentru Inițiative de Mediu Locale (ICLEI) și Fundația Economie Circulară.

  1. Optimizarea circularității unui proiect

Serviciul de optimizare a circularității oferit de CircularInvest are scopul de a îmbunătăți produsele și serviciile circulare și responsabile din punct de vedere al mediului. Acesta se concentrează pe evaluarea inițială și maximizarea circularității pentru a îmbunătăți modul de utilizare a materialelor și strategiile circulare propuse de proiecte. Serviciile suplimentare includ cartografierea părților interesate, revizuirea propunerilor cu adăugarea de valoare, analiza comparativă (benckmarking) și practici de excelență, și evaluarea impactului și monitorizarea, toate concepute pentru a asigura valorificarea tuturor conexiunilor cu actorii care pot aduce plusvaloare proiectului, rafinarea propunerilor, accesul la practici de excelență și monitorizarea eficace a impactului în cadrul economiei circulare.

  1. Dezvoltarea planului de afaceri

Serviciul de dezvoltare a planului de afaceri oferit de CircularInvest stabilește bazele fiecărui proiect, oferind direcție clară, în special pentru startup-uri, companii sau consorții care dezvoltă produse sau servicii noi. Acest serviciu sprijină elaborarea sau revizuirea unui plan de afaceri pentru a îmbunătăți soliditatea financiară și atractivitatea pentru finanțare a proiectelor din economia circulară. Include suport personalizat pentru revizuirea previziunilor financiare, asistență în materie de reglementări, dezvoltarea sau revizuirea strategiei de proprietate intelectuală și evaluarea propunerii cu valoare adăugată.

  1. Atragerea de fonduri

Serviciul de atragere de fonduri este esențial pentru dezvoltarea și succesul unui proiect. Acesta permite proiectelor din economia circulară să fie elaborate, să aibă planuri de finanțare solide, să beneficieze de o prezentare atractivă pentru potențialii investitori. CircularInvest oferă suport personalizat în dezvoltarea sau revizuirea planului de finanțare, analiza guvernanței și a vehiculului de investiții utilizat pentru planul de finanțare, precum și în pregătirea sau revizuirea unei prezentări atrăgătoare pentru investitori.

Proiectele de economie circulară sunt selectate prin apeluri deschise care sunt lansate periodic, inclusiv in anii 2024 și 2025. Toți solicitanții trebuie să aplice online și să respecte criteriile de eligibilitate.

Serviciile CircularInvest sunt personalizate pentru proiecte circulare care au atins un nivel suficient de maturitate, oferind fie un produs sau serviciu minim viabil, fie un prototip scalabil, însoțit de un model de afaceri și financiar bine definit, care prezintă potențialul economic al proiectelor. Aceste proiecte ar trebui să prezinte, de asemenea, o soluție inovativă, oferind beneficii sau avantaje distincte clienților în comparație cu alternativele existente, generând în același timp impacturi pozitive – fie ele de mediu, economice sau sociale – într-unul sau mai multe teritorii, fie că sunt locale sau regionale.

Promotorii de proiecte de economie circulară pot proveni din diverse sectoare, cum ar fi:

  • companii de utilități (de exemplu, întreprinderi de gestionare a deșeurilor și a apei);
  • municipalități locale și autorități regionale;
  • servicii de management intermunicipal;
  • universități și centre de cercetare;
  • organizații de mediu, tehnologie și cercetare/dezvoltare;
  • IMM-uri/start-up-uri și corporații;
  • asociații non-profit.

 

Informații suplimentare și referințe

Circular Invest Platform: https://www.circularinvest.eu/

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună facem tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro