7 iulie 2022 - Evaluarea gradului de sustenabilitate al unei intreprinderi (1)


Uniunea Europeană are în lucru un nou cadru european de raportare a sustenabilității corporative care extinde și consolidează actualele reguli de raportare non-financiară. Scopul este clar, raportarea cu privire la sustenabilitate trebuie să ajungă la același nivel de relevanță și aprofundare cu raportarea financiară, pentru firmele din domeniul financiar, pentru investitori și publicul larg.

Dacă până în prezent doar anumite întreprinderi mari au fost obligate să raporteze aceste informații, începând cu 1 ianuarie 2025, noile reglementări  vor fi aplicate de toate întreprinderile mari, inclusiv de cele care până acum nu au avut obligația raportării, iar din 1 ianuarie 2026, de toate întreprinderile mici și mijlocii cotate la bursă, instituțiile de creditare non-complexe și de anumite firme de asigurări.  Această abordare va spori gradul de fiabilitate și comparabilitate ale informațiilor în materie de sustenabilitate și va preveni dezinformarea ecologică.

Suplimentar, pentru implementarea noii viziuni, Comisia propune elaborarea de standarde pentru companiile de mari dimensiuni și de standarde separate, proporționale, pentru IMM, pe care chiar și IMM necotate la bursă să le poată folosi dacă doresc.

Întreprinderile vor trebui să informeze cu privire la modul în care activitățile lor economice sunt afectate de aspecte care țin de sustenabilitate, cum ar fi schimbările climatice, și impactul pe care activitățile lor le au asupra oamenilor și a mediului. Raportarea, anuală, reflectă o situație dinamică a întreprinderii în ce privește adoptarea de măsuri în favoarea sustenabilității – de mediu, sociale și economice, a strategiei firmei de a trece la un model de afaceri sustenabil care să îi infiltreze întreaga activitate, nu doar produsele sau fluxurile de materiale.

Pentru întreprinderile care se văd nevoite să se pregătească în vederea raportării non-financiare în contextul noilor reglementări sau care decid să fie proactive, din rațiuni cum ar fi apartenența la un lanț valoric care raportează în materie de sustenabilitate, punctul de pornire este înțelegerea valorii pe care trecerea la un model de afaceri sustenabil o creează pentru întreprinderea respectivă. La fel de important este ca întreprinderea să înțeleagă și să dezvolte o strategie prin care să capteze și să rețină această valoare. 

Stabilirea unor obiective în materie de sustenabilitate și a inițiativelor subsecvente de mediu sau sociale pornește de la o evaluare cantitativă și calitativă a performanțelor de bază în acest domeniu și de la care va demara procesul de tranziție la un nou model de afaceri. Pentru evaluarea practicilor de sustenabilitate ale unei firme, au fost dezvoltate metode și instrumente care iau în considerație complexitatea acestui subiect, conexiunile cu cele 17 obiective de dezvoltare durabilă stabilite de ONU, ambițiile firmei în ce privește introducerea de măsuri de sustenabilitate care să contribuie la competitivitatea sa pe termen lung, precum și instrumente care permit un exercițiu de benchmarking față de performanțele de sustenabilitate ale altor firme comparabile cu întreprinderea evaluată. 

Pe parcursul următoarelor episoade din campanie, vom prezenta o serie de instrumente de evaluare a performanțelor în materie de sustenabilitate care sunt testate și aplicate la nivel european sau global și care pot fi aplicate și de firmele românești interesate să se poziționeze corect față de efortul necesar trecerii la noi modele de afaceri. 

 

Informații suplimentare și referințe

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6292-2022-INIT/en/pdf

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro