7 ianuarie 2021 - Agenda 2030 in Uniunea Europeana


Dezvoltarea durabilă este elementul central al politicilor europene pentru perioada 2021-2024 și ulterioară, cel puțin până în anul 2050. Cele 17 obiective în vederea eradicării sărăciei și realizării dezvoltării durabile în întreaga lume sunt integrate în acțiunile interne și externe ale Uniunii Europene, în toate sectoarele, iar implementarea Agendei 2030 a Națiunilor Unite este crucială pentru întărirea rezilienței și pregătirea pentru viitoarele șocuri. Prioritățile actualei Comisii Europene sunt grupate în șase obiective majore care înglobează toate cele 17 obiective de dezvoltare durabilă: (1) Pactul Ecologic European, (2) o Europă pregătită pentru era digitală, (3) o economie în serviciul cetățenilor, (4) o Europă mai puternică pe scena internațională, (5) promovarea modului nostru de viață european și (6) un nou elan pentru democrația europeană.

Celor șase priorități le corespund numeroasele politici, strategii și acțiuni, toate atent monitorizate în ceea ce privește progresul realizat în atingerea țintelor de dezvoltare durabilă. Un set de indicatori stabiliți printr-un amplu proces consultativ la nivel european măsoară acest progres la nivel european, acesta fiind raportat de Eurostat – instituția statistică a Uniunii Europene.

Ultimul raport privind obiectivele de dezvoltare durabilă a fost publicat în mai 2020, iar pentru ediția din 2021, Eurostat intenționează să îmbunătățească evaluarea statelor membre prin includerea efectelor negative ale pandemiei de COVID-19.

În 2019, România a înregistrat un progres la toate cele 17 obiective, dar valorile indicatorilor rămân scăzute pentru 15 obiective și doar la obiectivele privind „energia curată la prețuri accesibile” și „viața terestră” a obținut valori într-un registru peste medie.

Informații suplimentare:

Prioritățile Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_ro

Eurostat - secțiunea dedicata celor 17 obiective de dezvoltare durabilă și a rapoartelor privind progresul în implementarea lor în context european: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview

Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context-2020 edition - Raportul Eurostat în care informațiile despre România se găsesc la pagina 334: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/publications

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM” și facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro