7 decembrie 2023 - ISC3 Concurs de proiecte inovative in industria chimica si textile


ISC3 - Centrul Internațional Colaborativ pentru Chimie Sustenabilă (International Sustainable Chemistry Colaborative Centre), este un centru internațional care încurajează tranziția sectoarelor chimice și a celor legate de chimie către o chimie durabilă, promovând o economie circulară care să implementeze cât mai multe fațete ale sustenabilității pe tot parcursul ciclului de viață al produselor. Abordarea centrului este multisectorială, prin colaborare cu stakeholderi, actori politici și de decizie, sectoarele publice și private, mediul academic și societatea civilă.

ISC3 este găzduit de GIZ - Agenția Germană pentru Cooperare Internațională (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) în cooperare cu Universitatea Leuphana Lüneburg ca hub de cercetare și educație ISC3 și cu DECHEMA e. V. – Societatea pentru Inginerie Chimică și Biotehnologie ca hub de inovare ISC3. Centrul a fost înființat în 2017.

Una din inițiativele centrului este concursul de proiecte inovative ISC3 Innovation Challenge 2024.

Prin dezvoltarea de materiale, produse, procese și modele de afaceri durabile, chimia joacă un rol-cheie în atingerea majorității Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și, implicit, în asigurarea unui viitor durabil. Pentru a accelera căutarea de soluții, ISC3 a lansat recent Innovation Challenge 2024 pentru a implica, premia și promova inovatorii din chimia durabilă din întreaga lume.

Concursul este organizat în două etape și este deschis până pe data de 1 martie 2024, prima etapă, iar termenul limită pentru a doua etapă este 30 aprilie 2024.

ISC3 Innovation Challenge este organizat anual, cu accent pe teme specifice. In 2024, concursul  abordează inovatorii care dezvoltă soluții în domeniul chimiei și textilelor durabile, cu următoarele subiecte:

1. Producție ecologică:

 • înlocuirea substanțelor chimice nocive din procesul de fabricare a textilelor și de prelucrare a pielii, de exemplu, vopsele AZO, acrilamide, substanțe per- și polifluorurate, metale grele (plumb, arsen, crom, cadmiu), ftalați, clorul pentru albire, substanțe chimice organice volatile etc.;
 • procese alternative, de exemplu, utilizarea enzimelor pentru prelucrarea pieilor;
 • recuperarea chimică și reutilizarea solvenților, compușilor de sulf, aditivilor etc. în procesul de producție a fibrelor și țesăturilor;
 • reducerea cantității de ape uzate și tratarea nămolului contribuind la obiectivul Zero Liquid Discharge.

2. Materiale și materii prime alternative:

 • utilizarea altor materii prime pentru realizarea de fibre, de exemplu, deșeuri pre- și post-consum ale fibrelor și deșeuri agricole, precum și deșeuri textile reciclate în producția textilă;
 • materiale alternative, cum ar fi alternativele naturale la materialele sintetice sau alternativele de piele vegană.

3. Minimizarea deșeurilor și reciclarea:

 • producția eficientă a materialelor și a îmbrăcămintei pentru a minimiza deșeurile de producție;
 • reciclarea mecanică a fibrelor și a țesăturilor textile;
 • tehnologii de reciclare chimică pentru deșeurile textile (de exemplu, procese de depolimerizare, procese termomecanice, procese termochimice);
 • inovații care reduc formarea de microplastice în timpul utilizării și spălării textilelor sintetice.

4. Modele de afaceri alternative:

 • antreprenoriat social care schimbă lanțul de aprovizionare textil și contribuie la implicarea locală/regională;
 • concepte de închiriere pentru substanțele chimice utilizate în textile, vopsele etc.;
 • concepte de afaceri pentru închirierea textilelor.

Transmiterea propunerilor va urma un proces în două etape. În prima etapă propunerea este prezentată online și include o scurtă descriere a proiectului inovativ, perspectivele sale de afaceri și echipa de inovatori. Propunerile evaluate ca fiind eligibile vor fi invitate în a doua etapă, în care trebuie furnizate informații mai detaliate.

Participanții eligibili: persoane juridice care dețin sau reprezintă proiectul inovativ propus, inclusiv institute de cercetare, start-up-uri, întreprinderi mici și mijlocii sau alte tipuri de organizații similare, active în dezvoltarea și realizarea de soluții de chimie durabilă. Întreprinderile care participă la concurs trebuie să aibă un număr de angajați care să nu depășească 50 (echivalentul în normă întreagă) și o cifră de afaceri anuală de maximum 10 milioane de euro. Întreprinderile majoritar deținute de întreprinderi mari nu sunt eligibile pentru premiu, cu excepția inovațiilor care conduc la crearea de spin-off-uri independente. Nu există restricții în ce privește țara de origine.

Propunerile depuse de inovatori și antreprenori din țările în curs de dezvoltare și care abordează provocări în țările în curs de dezvoltare sunt considerate deosebit de importante. Antreprenorii femei sunt încurajați în mod special să trimită propuneri.

Criteriile de evaluare principale sunt nivelul de inovare, viabilitatea în afaceri și gradul de sustenabilitate.

Finaliștii concursului vor primi:

 • servicii de sprijin personalizat: acces la serviciile globale de sprijin a start-up-urilor oferit de ISC3 Innovation Hub (Global Start-up Service);
 • vizibilitate: promovarea soluției inovative prin intermediul canalelor de comunicare ISC3;
 • networking: participarea la Forumul pentru Investitori din 2024;
 • training: training de pitching pentru pregătirea prezentării la Forumul pentru Investitori din 2024;
 • premii în bani: câștigătorul Innovation Challenge 2024 va primi un premiu în bani de 15.000 EUR. În plus, câștigătorii altor două categorii, și anume „Impact regional” și „Impact special”, vor primi premii în bani de 5.000 EUR fiecare.

 

Informații suplimentare și referințe

ISC3 - Centrul Internațional Colaborativ pentru Chimie Sustenabilă: https://www.isc3.org/

Pagina concursului Innovation Challenge 2024:  https://www.isc3.org/page/innovation-challenge-2024

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro