6 octombrie 2022 - Digitalizarea IMM din sectorul constructiilor - servicii europene online gratuite (2)


Platforma „Digitalisation of Construction SMEs”, dezvoltată pentru Comisia Europeană de consorțiul format din Ecorys, TNO, IMP³ROVE și Europa Media Group, susține transformarea digitală a întreprinderilor din sectorul construcțiilor, prin intermediul a trei servicii online gratuite care permit firmelor să înțeleagă mai bine contextul și importanța digitalizării, conceptele vehiculate - tehnologii precum BIM, imprimare și scanare 3D, robotică, drone, senzori sau Internet of Things,  precum și beneficiile pe care această transformare le aduce activității proprii și întregului lanț valoric - crearea și modernizarea locurilor de muncă, creșterea eficienței și productivității și, ca atare, a competitivității IMM. 

Cele trei servicii care pot fi accesate pe platformă sunt complementare, iar abordarea întreprinderilor ține cont de gradul de maturitate a digitalizării lor – firme care întârzie să adopte măsuri de digitalizare, care sunt în curs să adopte astfel de măsuri și firme aflate în stadiu avansat de adoptare a măsurilor.

1. Scanarea maturității digitale

Este prima etapă în pregătirea transformării digitale a întreprinderilor din sectorul construcțiilor și ajută IMM să-și evalueze propriul nivel de digitalizare și să compare rezultatul scanării în raport cu standardele din aceeași țară și din același sector. Scanarea este disponibilă atât într-o versiune de scanare rapidă – cu întrebări de bază, cât și în una aprofundată.

Modulul de scanare a fost construit pe baza experienței acumulate prin serviciile de scanare de maturitate existente la niveluri naționale și european, în construcții și în alte domenii. Cea mai importantă diferență față de alte scanări disponibile este acoperirea atât a tehnologiilor specifice (de exemplu, BIM, precum și a altor tehnologii), cât și a subiectelor non-tehnologice. O altă diferență este că această scanare este strâns legată de etapele ulterioare acoperite de platforma „Digitalisation of Construction SMEs” și de dimensiunea europeană a serviciului.

În funcție de rezultatul scanării maturității, utilizatorul este direcționat către următoarele etape, de identificare a posibilelor soluții și de instruire.

2. Manualul interactiv privind modelele de afaceri digitale în domeniul construcțiilor

Manualul interactiv servește ca ghid pentru sporirea nivelului de digitalizare, sugerând un parcurs de transformare și oferind recomandări de aplicare. El include explicații despre modelele de afaceri digitale, tehnologiile relevante pentru companiile de construcții și abordări pas cu pas pentru a ghida implementarea. În plus, oferă exemple practice de companii care au implementat soluții digitale în afacerile lor, prin intermediul celor mai bune exemple din sectorul construcțiilor, din statele membre ale UE.

În cele din urmă, pe baza materialelor și a rezultatelor obținute, au fost dezvoltate cursuri de formare cu scopul de a genera beneficii imediate de transformare pentru o gamă largă de IMM din construcții.

3. Cursuri de formare

Cursurile de formare se bazează pe rezultatul scanării și al manualului interactiv și ajută în mod direct la îmbunătățirea abilităților IMM în ceea ce privește digitalizarea și armonizarea măsurilor de sprijin pentru digitalizare în UE.

Platforma oferă ajutor practic pentru selectarea și implementarea metodologiilor recomandate de manualul  interactiv, luând în considerare situația individuală a întreprinderii. În plus, cursurile de formare au creat un spațiu deschis pentru împărtășirea provocărilor, experiențelor individuale și pentru a învăța de la colegi.

Instruirile pot fi programate atât la furnizori locali, cât și la partenerii care au dezvoltat platforma de servicii.

 

Informații suplimentare și referințe

Platforma „Digitalisation of Construction SMEs”: https://digital-construction.ec.europa.eu/

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro