6 iunie 2024 - Deseurile textile – impulsionarea colectarii selective in UE - Programul Fabrici de Reciclare in Romania


Începând de anul viitor, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să pună în aplicare sisteme de colectare selectivă pentru textile. Informațiile Agenției Europene pentru Mediu (EEA), publicate în luna mai 2024, arată că majoritatea deșeurilor textile din Europa ajung în prezent în deșeuri mixte.Capacitatea de sortare și reciclare trebuie extinsă urgent pentru a asigura o utilizare mai bună și mai circulară a textilelor uzate.

Raportul „Managementul textilelor uzate și deșeurilor în economia circulară a Europei”, realizat de EEA, prezintă starea actuală a generării deșeurilor textile, sistemelor de colectare, capacității de tratare și diferitele clasificări ale textilelor uzate în Europa.

Conform estimării EEA, în Uniunea Europeană au fost generate aproximativ 16 kg de deșeuri textile/persoană în anul 2020. Doar aproximativ un sfert din această cantitate (4,4 kg) a fost colectată separat pentru reutilizare și reciclare, iar restul a ajuns în deșeuri menajere mixte.

Dintre toate deșeurile textile, 82% au provenit de la consumatori, iar restul au fost deșeuri din producție sau textile care nu au fost niciodată vândute. În mai mult de jumătate din statele UE colectarea separată a textilelor este deja obligatorie, dar aceasta vizează în principal textilele reutilizabile.

Generarea deșeurilor textile (kg/capita) în 2020

Conform graficului publicat de EEA în raportul „Managementul textilelor uzate și deșeurilor în economia circulară a Europei”, Luxemburg și Belgia au cele mai mari rate de colectare separată a textilelor din blocul comunitar, urmate de Țările de Jos și Austria. Fiecare dintre acestea dispune de un sistem de colectare diversificat în sate, orașe și municipii. Totuși, prin nici un sistem nu se colectează mai mult de jumătate din deșeurile textile.

Trebuie menționat că există discrepanțe în ceea ce privește datele colectate din cauza sistemelor de colectare diferite din fiecare stat membru și a interpretărilor variate ale categoriilor de deșeuri; de exemplu, în unele țări, textilele colectate pentru reutilizare pot să nu fie clasificate ca deșeuri, ci ca produse. Inconsecvențele de raportare pot fi prezente și din cauza naturii voluntare a raportării privind textilele care nu sunt deșeuri, ceea ce duce la lacune în seturile de date privind textilele reutilizabile și o lipsă de date cuprinzătoare privind deșeurile textile.

România nu dispune încă de infrastructura necesară și nici de legislația adecvată pentru a gestiona corespunzător deșeurile textile. Unul dintre principalele aspecte abordate este importul de haine second-hand, care, conform Gărzii de Mediu, deseori ascund de fapt deșeuri. Acest fenomen ridică îngrijorări în contextul în care industria textilă este recunoscută ca unul dintre principalii poluatori globali, iar îmbrăcămintea reprezintă o parte semnificativă a acestei probleme.

Directiva-cadru a UE privind deșeurile (WFD) obligă statele membre să aibă sisteme de colectare separată pentru textilele uzate începând de anul viitor. Comisia Europeană a propus, de asemenea, introducerea responsabilității extinse oligatorii a producătorului pentru materialele textile în toate statele membre, pentru a determina ca producătorii să-și asume responsabilitatea pe ciclul întreg de viață al produselor textile, de la proiectarea acestora până la gestionarea deșeurilor. Propunerea Comisiei introduce, de asemenea, reguli de colectare separată pentru textile și cerințe de sortare pentru transportul de textile uzate.

Raportul EEA avertizează că, pe lângă colectarea selectivă, capacitățile de sortare și reciclare trebuie extinse în Europa pentru a evita ca textilele colectate să ajungă în incineratoare, gropi de gunoi sau să fie exportate în regiuni din afara UE. De asemenea, este necesar să se armonizeze definițiile și practicile de raportare privind textilele uzate și deșeurile.

România, pentru a impulsiona colectarea selectivă, prin Administrația Fondului de Mediu, organizează prima rundă de atragere de fonduri în cadrul Programului „Fabrici de reciclare” finanțat din PNRR, în perioada 14 mai, ora 10:00 – 16 august 2024, ora 23:59, în limita bugetului maxim eligibil prealocat.

Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activităţi specifice pentru construirea de instalații de reciclare a deșeurilor colectate selectiv pentru a reduce impactul deșeurilor asupra mediului și populației, pentru a reduce consumul de resurse. Acest demers se înscrie în cadrul de promovare a dezvoltării economice durabile în toate regiunile și sprijină atingerea obiectivelor de reciclare din pachetul privind economia circulară. Implementarea programului „Fabrici de reciclare” contribuie la realizarea Planului național/planurilor județene și cel al Municipiul București  de gestionare a deșeurilor.

Obiectivul programului este construirea a cel puțin 26 de instalații de reciclare a deșeurilor ce vor fi puse în funcțiune până la 30 iunie 2026. Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările destinate construirii instalațiilor de reciclare în cadrul programului este de 220.000.000 euro. Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 8.400.000 euro, iar valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro, intensitatea ajutorului de stat regional fiind de maximum 75%.

 

Informații suplimentare și referințe

https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/most-textile-waste-goes-unsorted

https://www.eea.europa.eu/publications/management-of-used-and-waste-textiles

https://www.euronews.ro/articole/europenii-arunca-7-milioane-de-tone-de-haine-pe-an-un-singur-om-scapa-de-16-kilog

https://www.afm.ro/main/media/comunicate_presa/2024/comunicat_presa_18032024.pdf

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună facem tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro