6 iulie 2023 - Schimbarile climatice determina schimbarea mediului de afaceri


Există un argument de afaceri puternic pentru ca start-up-urile să gândească pe termen lung și sistemic, încă de la început, deși sustenabilitatea nu este o abordarea tipică pentru modelul de afaceri al celor la început de drum și nu numai. Investitorii iau din ce în ce mai mult decizii bazate pe datele de impact ale companiilor asupra mediului, economiei și societății.  Pe de altă parte, în cadrul lanțurilor de furnizare, solicitările pentru implicarea sustenabilă a IMM sunt din ce în ce mai frecvente. Nu în ultimul rând, societatea în ansamblul său este mai conștientă și mai atentă la problematica devoltării durabile.

Climate-KIC este o comunitate de cunoaștere și inovare (KIC), co-finanțată de Uniunea Europeană, care lucrează pentru a accelera tranziția către Europa neutră climatic, rezilientă și adaptată la schimbările climatice. Sprijinită de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), identifică și promovează inovația care atenuează schimbările climatice și ajută societatea să se adapteze la acestea. Economia sustenabilă, decarbonizată, nu este doar necesară pentru a preveni schimbările climatice catastrofale, dar prezintă o multitudine de oportunități pentru afaceri și societate.

Potrivit cercetărilor efectuate de partenerul EIT - Climate KIC de accelerare Amazon, mai mult de jumătate (56%) dintre investitori au refuzat, în ultimele 12 luni, o oportunitate de investiție pentru start-up-uri din cauza lipsei informațiilor raportate sau a preocupărilor legate de sustenabilitate ale acestora. Această schimbare culturală critică este un semnal important pentru ca întreprinderile să participe activ la transformarea societății.

Unele companii au început deja să se adapteze, iar toți cei care speră să reușească în viitor vor trebui să facă același lucru.

În ceea ce privește componenta de mediu, primul pas este efectuarea unei analize pentru definirea modului în care afacerea influențează mediul înconjurător, precum și riscurile potențiale cu care se confruntă compania din cauza schimbărilor climatice. Pe lângă riscuri, întreprinderile ar trebui să identifice oportunități de îmbunătățire a performanței lor de mediu. Companiile ar trebui să examineze dacă pot să se aprovizioneze cu materiale alternative și să evalueze fezabilitatea utilizării energiei regenerabile, cum ar fi energia solară, eoliană și din biomasă. Astfel, firmele își pot crea un sistem de management de mediu și, astfel, pot să-și îmbunătățească performanța.

Pe lângă componenta de mediu, componenta economică și cea socială sunt importante pentru orientarea dezvoltării companiei.

EIT Climate-KIC sprijină start-up-urile emergente cu instrumente pentru a măsura, prognoza și monitoriza o gamă largă de indicatori de impact asupra mediului și din punct de vedere social, de la potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până la diversitatea de gen. Această suită de servicii, cunoscută și sub numele de Impact Shift, poate sprijini start-up-urile în construirea unei imagini cuprinzătoare asupra impactului lor pe termen lung, care poate fi tradusă în rapoarte simplificate pentru investitori și alte părți interesate.

„Antreprenorii înțeleg cât de importante sunt măsurătorile impactului asupra climei, dar le este dificil să le realizeze într-o manieră simplificată”, explică Lisa Janssen, responsabil de program la EIT Climate-KIC. „Îi ghidăm printr-o evaluare a impactului asupra climei pas cu pas, de la ipotezele inițiale până la validarea finală. Acest lucru permite start-up-urilor să-și cuantifice potențialul de reducere a emisiilor, care poate fi prezentat cu încredere angajaților, investitorilor și clienților.”

Beneficiile evaluărilor de impact și măsurilor luate pot debloca diverse avantaje strategice dincolo de avantajul competitiv. Atragerea clienților, îmbunătățirea eficienței operaționale și promovarea unei culturi pozitive a companiei sunt, de asemenea, factori critici pentru antreprenorii care doresc să-și dezvolte afacerile.

Impactul asupra climei se află în centrul programelor de antreprenoriat EIT Climate-KIC. Echipa de consilieri poate oferi traininguri specializate și instrumente software personalizate pentru a extrage date fiabile și accesibile, importante pentru extinderea start-up-urilor, permițând finanțatorilor să co-creeze proiectele cu cel mai mare impact. Echipa EIT Climate-KIC poate fi contactată la adresa impact@climate-kic.org.

De asemenea, rețeaua Enterprise Europe Network (EEN), co-finanțată de UE, sprijină IMM în tranziția către un model de afacere sustenabil. Pe baza evaluării nevoilor și provocărilor companiei, consilierii EEN profită de potențialul vast al rețelei pentru a găsi parteneri de inovare companiilor, noi tehnologii ecologice și oportunități de piață pentru soluții sustenabile. Consilierii EEN specializați în problematica sustenabilității și abordarea strategică a potențialului de dezvoltare durabilă a unei firmei furnizează recomandări personalizate. Echipa EEN-ADRBI poate fi contactată la adresa imm@adrbi.ro  

 

Informații suplimentare și referințe

https://www.climate-kic.org/news/how-climate-impact-is-changing-the-business-landscape/

https://climaccelerator.climate-kic.org/news/new-start-ups-join-the-amazon-sustainability-accelerator/

https://een.ec.europa.eu/about-enterprise-europe-network/advice-support/sustainability

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro