6 ianuarie 2022 - Cat de interesate sunt IMM-urile europene de responsabilitatea sociala corporativa? (1)


Responsabilitatea socială corporativă (RSC) este un concept de management prin care companiile integrează măsuri de sprijin social și în beneficiul mediului înconjurător în propria activitate, precum și în comunicarea cu stakeholderii. În general, RSC este înțeleasă ca o metodă prin care firma menține în echilibru aspectele esențiale economice, sociale și de mediu ale afacerii, în același timp răspunzând așteptărilor stakehoderilor, acționarilor și clienților ei. Deși societatea identifică RSC ca fiind o preocupare preponderent a marilor companii sau a companiilor multinaționale, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) au fost încurajate în perioada recentă să adopte practici voluntare și susținute care să conducă la îmbunătățirea gradului de sustenabilitate a societății. Această politică, susținută și considerată prioritară la nivel european, se va extinde în anul 2023 cu obligativitatea IMM de a raporta anual asupra acestor practici și a contribuției la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În pregătirea acestei inițiative, un amplu studiu a fost comandat de Comisia Europeană, în contextul în care există puține analize sistematice sau date privind adoptarea practicilor de CSR/sustenabilitate de către companiile mai mici și start-up-urile din întreaga Europă. Impactul acestor practici asupra capacității IMM de a crește și de a inova a fost, de asemenea, prea puțin examinat.

Desfășurat în anul 2021, studiul „Asumarea responsabilității sociale corporative (RSC) de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și start-up-urile europene” examinează nivelul de RSC în rândul IMM din 15 state membre ale UE, inclusiv România, și 3 țări candidate/potențiale (Turcia, Serbia și Macedonia de Nord), la nivelul a opt sectoare economice. Studiul oferă, de asemenea, o tipologie de sprijin pentru politicile RSC, o prezentare generală a sprijinului UE și la nivel național pentru IMM și face recomandări de politică pentru factorii de decizie la nivelul UE, autoritățile naționale și organizațiile de sprijinire a afacerilor, precum și asociațiile/organizațiile independente de afaceri. Cele opt sectoare care au fost analizate sunt industria agroalimentară, bancară, finanțe și asigurări, textile și confecții, transportul, comerțul, industria farmaceutică, mineritul și industria extractivă și turismul și industria ospitalității.

Rezultatele studiului concluzionează că, în timp ce majoritatea IMM (97%) desfășoară activități care pot fi etichetate drept RSC, aceste acțiuni sunt foarte diverse. Amploarea adoptării RSC este determinată de mulți factori, și anume de nivelul de maturitate al companiei, de dimensiunea, precum și de sectorul sau țara în care își desfășoară activitatea. Ca urmare, sunt necesare mai multe tipuri de politici și instrumente pentru încurajarea adoptării de practici RSC, care să reflecte faptul că nu există o soluție ușoară sau unică pentru toate IMM. În același timp, printre altele, IMM le lipsesc cunoștințele practice necesare cu privire la modul de abordare a anumitor teme și subiecte sau la modul de a dezvolta o conduită mai responsabilă/sustenabilă fără a suporta costuri suplimentare semnificative.

În ce privește România, studiul a identificat că adoptarea CSR/sustenabilității poate fi considerată moderată. În sondajul IMM, 40,7% dintre companii au susținut că au o strategie de CSR/sustenabilitate sau un model de afaceri bazat pe sustenabilitate, ceea ce este ușor sub media sondajului de 46,2%. Interesant este că peste 70% dintre respondenți au considerat că sunt familiarizați cu conceptele de CSR, cu drepturile omului și în afaceri, precum și cu principiile de dezvoltare durabilă. În același timp, respondenții au fost mult mai puțin familiarizați cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă propuse de ONU (25,9%) sau cu noțiunea de „duediligence” (37,0%). Acest lucru ilustrează faptul că IMM române au încă o imagine relativ incompletă a evoluțiilor internaționale în curs.

Studii anterioare mai arată că semnificația CSR rămâne neclară în rândul companiilor românești. La fel ca și în alte țări din Europa Centrală și de Est, activitățile de CSR sunt numeroase, dar fragmentate și se bazează pe influențe circumstanțiale sau preferințe subiective ale managerilor companiilor (Pop, 2016). În ciuda creșterii rapide a PIB în ultimii ani, performanța scăzută a inovației, precum și calitatea instituțională slabă împiedică competitivitatea țării. O serie de provocări sociale și de ocupare a forței de muncă persistă, inclusiv inegalitatea de gen și disparitățile regionale. Nivelul relativ scăzut al veniturilor fiscale (de exemplu, din impozitele pe muncă sau de mediu) limitează capacitatea României de a aborda aceste probleme (Comisia Europeană, 2020).

 

Referințe și informații suplimentare:

Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Asumarea responsabilității sociale corporative (RSC) de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și start-up-urile europene:rezumat, Oficiul pentru Publicații, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2826/822248

Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Asumarea responsabilității sociale corporative (RSC) de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și start-up-urile europene:raport final, Oficiul pentru Publicații, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2826/643565

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro