6 aprilie 2023 - Noi instrumente si procese digitale pentru afacerile transfrontaliere


Comisia Europeană a adoptat o propunere de directivă care îşi propune să faciliteze operațiunile transfrontaliere ale companiilor și să sporească transparența și încrederea în cadrul pieței unice. Publicul larg va avea acces la mai multe informații despre întreprinderi la nivelul Uniunii Europene, odată cu reducerea birocrației pentru acestea în relațiile transfrontaliere. Aceste aspecte vor fi puse în practică printr-un certificat UE al societății sau aplicării principiului „doar o singură dată” și astfel, se va permite realizarea unei economii de aproximativ 437 de milioane EUR pe an legată de formalitățile și procesele administrative.

Reducerea birocrației și a sarcinii administrative

Pentru a reduce birocrația și sarcina administrativă pentru companiile transfrontaliere, normele propuse includ:

  • aplicarea principiului „doar o singură dată”, astfel încât întreprinderile să nu fie nevoite să furnizeze din nou informații atunci când înființează o sucursală sau o companie într-un alt stat membru. Informațiile relevante pot fi schimbate prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului(BRIS);
  • un certificat UE al companiei, care conține un set de informații de bază cu privire la aceasta, care va fi disponibil gratuit în toate limbile UE;
  • un model standard multilingv de procură UE digitalăcare va autoriza o persoană să reprezinte compania în alt stat membru;
  • eliminarea formalităților, cum ar fi necesitatea unei apostile sau a traducerilor autorizate pentru documentele întreprinderilor.

Îmbunătățirea transparenței și a încrederii în activitățile transfrontaliere

Propunerea actualizează normele UE existente pentru societățile comerciale (Directiva (UE) 2017/1132) pentru a le adapta în continuare la evoluțiile digitale și la noile provocări și pentru a stimula creșterea economică și competitivitatea pe piața unică.

Pentru a asigura o mai mare transparență și încredere în întreprinderi, normele propuse vizează:

  • asigurarea faptului că informațiile importante cu privire la companii(de exemplu, cu privire la parteneriate și grupuri de companii) sunt puse la dispoziția publicului, în special la nivelul UE, prin intermediul BRIS;
  • facilitarea căutării de informații despre întreprinderile din UE, permițând efectuarea de căutări prin intermediul BRIS și, în același timp, prin intermediul altor două sisteme ale UE care interconectează registrele naționale ale beneficiarilor realiși registrele de insolvență;
  • asigurarea faptului că datele cu privire la companiile care figurează în registrele comerțului sunt exacte, fiabile și actualizate, de exemplu prin efectuarea de verificări ale informațiilor cu privire la societăți comerciale înainte ca acestea să fie înscrise în registrele comerțului în toate statele membre.

Propunerea va contribui la digitalizarea în continuare a pieței unice și va ajuta companiile, în special întreprinderile mici și mijlocii, să își desfășoare activitatea în UE. În următoarea etapă, propunerea va fi discutată de către Parlamentul European și Consiliu. Odată adoptată, statele membre ar avea la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în dreptul național.

 

Informații suplimentare și referințe

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_23_1930

BRIS – Registrele comerțului în UE https://e-justice.europa.eu/489/RO/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu?init=true 

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro