5 ianuarie 2023 - Perspective pentru dubla tranzitie europeana in 2023


Comisia Europeană își propune obiective ambițioase pentru anul 2023 în contextul provocărilor regionale și globale determinate de crizele multiple care afectează viața de zi cu zi a europenilor, dublând în același timp eforturile privind transformarea verde și cea digitală în curs și sporind reziliența la nivelul Uniunii Europene.

Green Deal

Efectele schimbărilor climatice sunt din ce în ce mai severe. Accelerarea tranziției ecologice este esențială pentru a aborda criza climatică și pentru a consolida economiile și securitatea în Uniunea Europeană.

Cele mai multe dintre propunerile cheie pentru realizarea Pactului Verde European au fost deja comunicate de Comisia Europeană, care va continua să acorde sprijin deplin colegislatorilor pentru atingerea acordului, înainte de încheierea acestei legislaturi. Pentru anul 2023, acordul privind pachetul Fit for 55 este esențial.

Pentru a completa aceste măsuri, la începutul anului 2022, CE a adoptat o propunere de pionierat pentru reducerea la jumătate a utilizării pesticidelor până în 2030 și pentru a restabili ecosistemele deteriorate ale Europei până în 2050. În următoarele luni vor fi adoptate pachete ambițioase de măsuri suplimentare privind climă și mediu, inclusiv în ceea ce privește emisiile din transport și certificarea pentru eliminarea emisiilor de carbon. De asemenea, anul acesta se vor lansa propuneri pentru îmbunătățirea calității aerului și a apei, precum și inițiative cheie pentru economia circulară, abordând, în special, sustenabilitatea ambalajelor și a materialelor plastice, provocarea tot mai mare a microplasticelor poluante, dreptul de a repara și vehiculele scoase din uz.

Comisia va propune o reformă cuprinzătoare a pieței de energie electrică din UE la începutul anului 2023, inclusiv decuplarea efectului preţurilor la gaze de eor la energie electrică.

Pentru a contribui la extinderea economiei ecologice pe bază de hidrogen, va fi creată Banca Europeană a Hidrogenului. Banca va investi 3 miliarde EUR în lansarea unei piețe a hidrogenului în UE. Astfel, se va crea și cadrul de relaționare a ofertei cu cererea.

În 2023, CE va lua măsuri pentru a reduce cantitatea de deșeuri și impactul deșeurilor asupra mediului, cu accent pe deșeurile alimentare și textile, un subiect identificat în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei. Aproximativ 20% din totalul alimentelelor produse în UE sunt risipite, epuizând resursele naturale, subminând ecosistemele și contribuind la emisiile de gaze cu efect de seră. Pentru a aborda acest aspect, CE și-a propus, inclusiv, obiective de reducere a risipei alimentare. În UE, aproximativ 11 kilograme de textile de persoană pe an devin deșeuri.  CE va acționa pentru a îmbunătăți reciclarea textilelor și a se asigura că producătorii își asumă o responsabilitate mai mare în ceea ce privește deșeurile.

Se va institui un cadru cuprinzător pentru sistemele alimentare sustenabile în UE. Va fi revizuit cadrul legislativ privind bunăstarea animalelor în vederea extinderii domeniul de aplicare și a asigurării unui nivel mai ridicat de bunăstare a acestora. Această inițiativă răspunde recomandărilor Conferinței privind Viitorul Europei și inițiativei cetățenilor europeni, „Încheierea epocii cuștilor”.

Pe parcursul anului 2023, Comisia Europeană va aduce îmbunățățiri pentru ecologizarea transportului de marfă în vederea reducerii emisiilor și poluării, pe măsură ce trecem la o mobilitate mai inteligentă și mai durabilă.

După consultări cu părțile interesate cheie, anul 2023 va aduce și o propunere pentru revizuirea țintită a legislației privind înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice (REACH) cu scopul de a sprijini inovarea și de a asigura avantaje competitive Europei. Se va avea în vedere promovarea produselor chimice sustenabile, simplificarea și raționalizarea procesului de reglementare, reducerea poverii administrative asupra companiilor concomitent cu protejarea sănătății umane și a mediului.

A Europe fit for digital age

Raportul final al Conferinței privind Viitorul Europei a subliniat necesitatea de a realiza soluții digitale accesibile și disponibile tuturor europenilor și de a asigura o transformare digitală etică, transparentă și sigură a Europei.

În plus, raportul de previziune strategică din anul 2022 al Comisiei Europene a subliniat necesitatea de a accelera tranzițiile verzi și digitale în tandem. Soluțiile digitale vor face economia Uniunii Europene mai eficientă, contribuind în același timp la minimizarea  consumului intensiv de resurse și la reducerea amprentelor de mediu și clima ale digitalizării. În acest scop, CE va propune un Act pentru materii prime critice, pentru a asigura o aprovizionare adecvată și diversificată a economiei digitale a Europei, precum și pentru tranziția ecologică.

În 2023, Comisia Europeană va propune instrumente pentru dezvoltarea unor lumi virtuale deschise centrate pe om, precum metaversul. Acesta oferă o multitudine de posibilități pentru industrii și servicii, pentru arte creative și cetățeni, precum și oportunități de a aborda provocările sociale mai largi cum ar fi sănătatea și orașele inteligente.

Când vine vorba de mobilitate, digitalizarea poate fi un catalizator pentru multimodalitate  neîntreruptă și durabilitate îmbunătățită. Va fi propus un spațiu european comun de date privind mobilitatea, se va stimula digitalizarea sectorului mobilității și se vor încuraja soluțiile inovatoare. În acest an, CE va propune și un cadru de reglementare pentru hyperloop, ]n vederea realizării aceastei soluții de transport de mare viteză, cu emisii reduse de carbon.

Inițiativa CE privind extinderea și modernizarea în continuare a utilizării instrumentelor și proceselor digitale pentru companii va spori transparența acestora pe piața unică, va simplifica proceduri administrative și judiciare și va facilita extinderea transfrontalieră a companiilor.

Climatul geopolitic incert și recentele întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare în perioada crizei COVID-19 au arătat importanța deosebită a pieței unice pentru consolidarea bazei economice a Europei. CE va emite, în anul 2023, o comunicare privind piața unică care să prezinte beneficiile, dar și lacunele funcționării acesteia, precum și prioritățile pentru autonomia strategică deschisă a Uniunii Europene.

În vederea asigurării unui mediu de reglementare stabil pentru afaceri, tot în acest an, CE va propune un pachet pentru licențiere. Se lucrează la un cadru eficient pentru standardele esențiale în vederea acordării de licențe, pentru a reflecta cel mai bine interesele deținătorilor și celor ce le folosesc și se vor stabili reguli clare pentru licențiere.

Acest an va fi și anul în care Comisia va revizui Directiva privind plățile întârziate pentru a reduce povara IMM.

Pentru a spori asigurarea competențelor necesare (recalificare și perfecționare) pe piața muncii și pentru a stimula competitivitatea companiilor europene, în special a IMM, pentru realizarea dublei tranziții digitale și verzi la întregul potențial într-un mod echitabil din punct de vedere social, 2023 va fi declarat Anul European al Competențelor.

Programul complet de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2023, “A Union standing firm and united”, precum și anexele privind noile inițiative, cele ce încă nu au fost adoptate sau necesită revizuire și sunt prioritizate în anul 2023 se pot descarca de la adresa de mai jos.

 

Informații suplimentare și referințe

https://commission.europa.eu/system/files/2022-10/cwp_2023.pdf

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro