4 noiembrie 2021 - Standarde ISO pentru crestere economica si inovare


ISO susțin toți cei trei piloni ai dezvoltării durabile (economic, social și de mediu) și pentru fiecare din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă propuse de ONU există standarde care pot asigura un cadru în implementare lor.

Prin însăși natura lor, standardele internaționale promovează creșterea economică - ele stabilesc un limbaj comun și specificații agreate la nivel internațional, care pot fi aplicate pentru elaborarea de reglementări naționale și internaționale. La nivel mondial, rolul lor în fluidizarea comerțului a fost recunoscut de Organizația Mondială a Comerțului, prin Acordul asupra barierelor tehnice în calea comerțului.

Cel de al optulea obiectiv de dezvoltare durabilă, „Muncă decentă și creștere economică”, promovează creșterea economică susținută, inclusivă și durabilă, în paralel cu o politică de angajare decentă, care să valorifice integral și productiv potențialul forței de muncă. ISO propune multe standarde specifice pentru acest obiectiv, două din cele mai relevante fiind ISO 45001 referitor la sistemele de management al sănătății și securității ocupaționale, proiectat să sprijine companiile și organizațiile în efortul de a proteja pe cei care lucrează pentru ele, și ISO 37001 privind sistemele de management anticorupție care pot contribui la creșterea prosperității economice prin promovarea unei culturi anticorupție.

În ce privește cel de al nouălea obiectiv direct conexat activităților economice, „Industrie, inovare și infrastructură”, acesta urmărește dezvoltarea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării incluzive și durabile, precum și stimularea inovării. Standardele ISO acoperă, practic, toate sectoarele industriale și dau încredere investitorilor și consumatorilor în produsele și serviciile care beneficiază de un cadru solid de dezvoltare. Inovării îi este dedicat un standard de management specific, ISO 56002 - Sisteme de management al inovării, care asigură o îmbunătățire continuă a procesului de inovare. Mai mult, există standarde care facilitează bunele practici în relațiile de  afaceri. ISO 44001 privitor la sistemele de management al cooperării în afaceri oferă un cadru comun pentru valorificarea la capacitate maximă a beneficiilor care rezultă din cooperare și poate asista firmele să stabilească relații solide și sănătoase, atât în interiorul, cât și exteriorul organizației.

Broșura „Contributing to the UN Sustainable Development Goals with ISO standards” prezintă o imagine de ansamblu asupra modului în care standardele ISO pot fi utilizate, iar pentru fiecare din cele 17 obiective sunt recomandate standardele cheie.

 

Referințe și informații suplimentare:

ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare: https://www.iso.org/home.html

Obiectivele de dezvoltare durabilă ONU: https://sdgs.un.org/goals

Broșura „Contributing to the UN Sustainable Development Goals with ISO standards”: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100429.pdf

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro