4 martie 2021 - Materialele plastice intr-o economie circulara


Materialele plastice joacă un rol esențial în societatea modernă, dar conduc și la un puternic impact asupra biodiversității și contribuie la schimbările climatice. Reducerea efectelor negative, păstrând în același timp utilitatea materialelor plastice a căror folosință continuă să crească, necesită, fără doar și poate, trecerea la o abordare circulară și mai durabilă a producției, utilizării și comercializării acestora.

În raportul Agenției Europene pentru Mediu (AEM) - “Materialele plastice, economia circulară și mediul european – O prioritate de acțiune”, publicat anul acesta, se arată că, la nivel mondial, utilizarea plasticului a crescut rapid, de la sub o tonă în jurul anului 1950 la 359 milioane de tone în anul 2018. Dacă producția și utilizarea materialelor plastice continuă să crească așa cum se preconizează, industria produselor din plastic va reprezenta 20 % din consumul de produse petroliere la nivel mondial până în 2050, față de 7 %cât reprezintă în prezent. În ceea ce privește utilizarea, cele mai mari trei piețe de materiale plastice pentru consum final sunt: (1) ambalajele, (2) construcțiile și (3) industria auto, reprezentând aproape 70% din totalul materialelor plastice utilizate în Europa. La acestea se adaugă și materialele textile fabricate din fibre sintetice, cum ar fi poliesterul și nailonul. Consumatorii din UE aruncă anual aproximativ 5,8 milioane de tone de textile (aproximativ 11 kilograme de persoană), din care aproximativ două treimi conțin fibre sintetice, conform raportului AEM.

În acest context, tot mai multe politici și inițiative ale UE au fost deja adoptate pentru a aborda provocările pe care le prezintă materialele plastice, în special cele pe care le prezintă materialele plastice de unică folosință. În anul 2018, Comisia Europeană a prezentat prima strategie cuprinzătoare din lume privind materialele plastice într-o economie circulară, urmată în 2019 de o directiva privind produsele din plastic de unică folosință. Planul de acțiune pentru o economie circulară, propus anul trecut, are în vedere angajamente concrete pentru a institui cerințe obligatorii în ceea ce privește reducerea deșeurilor și reciclarea, precum și reducerea prezenței micro-particulelor din plastic în mediul înconjurător sau impulsionarea utilizării tehnologiilor pentru producerea materialelor plastice biodegradabile.

Raportul AEM indică trei căi de urmat care, deși nu sunt “glonțul de argint”, pot, într-o oarecare măsură, să contribuie împreună la asigurarea unui sistem durabil și circular al materialelor plastice:

  • utilizarea mai inteligentă a materialelor plastice ce vizează atât producția, cât și utilizarea acestora, în vederea eliminării emisiilor și toxicității;
  • circularitatea sporită ce vizează integrarea întregului lanț valoric pentru a îmbunătăți circularitatea materialelor plastice;
  • utilizarea materiilor prime regenerabile ce tratează problema inertiei in utilizarea combustibililor fosili in cadrul lantului valoric al produselor din plastic.

 

Informații suplimentare:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20210128STO96607/how-the-eu-wants-to-achieve-a-circular-economy-by-2050

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en

https://www.eea.europa.eu/publications/plastics-the-circular-economy-and

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM” și facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro