4 ianuarie 2024 - Uniunea Europeana propune reguli cuprinzatoare pentru o inteligenta artificiala de incredere


În cursul lunii decembrie 2023, Uniunea Europeană a prezentat, într-o premieră la nivel mondial, un set de reguli menite să guverneze utilizarea Inteligenței Artificiale (IA) în statele membre. Aceste reguli sunt concepute pentru a crea un cadru standardizat pentru aplicațiile de IA, punând accent pe garantarea securității și protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și ale întreprinderilor.

Regulile clasifică sistemele de IA în trei grupuri principale, bazate pe riscuri:

  1. Risc minim: sistemele de IA care se încadrează în această categorie, precum sistemele de recomandare sau filtrele anti-spam, vor fi exceptate de la obligațiile stricte impuse de noua legislație datorită riscului minim pentru drepturile sau siguranța cetățenilor. Companiile care gestionează astfel de sisteme pot adopta voluntar coduri suplimentare de conduită.
  2. Risc ridicat: sistemele de IA considerate cu risc ridicat, inclusiv cele din infrastructura critică (apă, gaze naturale, energie electrică), dispozitivele medicale, sistemele de stabilire a accesului la instituțiile de învățământ ori sistemele de recrutare a angajaților, sistemele din domeniul justiției și identificarea biometrică trebuie să respecte cerințe stricte. Acestea implică măsuri de reducere a riscului, asigurare a calității datelor, înregistrare a activității, transparență pentru utilizatori, supraveghere umană sau cibernetică robustă. Spațiile de testare în materie de reglementare vor stimula inovarea responsabilă și dezvoltarea unor sisteme de IA conforme.
  3. Risc inacceptabil: sistemele de IA care prezintă o amenințare directă la drepturile fundamentale ale cetățenilor și ale întreprinderilor vor fi interzise. Această categorie include aplicații care manipulează comportamentul uman pentru a împiedica utilizatorii să-și exercite liberul arbitru, anumite sisteme biometrice la locurile de muncă sau de analiză predictivă în cadrul activităților polițienești.

Risc specific în materie de transparență: reglementarea va impune măsuri specifice de transparență, cum ar fi etichetarea conținutului generat de IA și informarea utilizatorilor în cazul interacțiunii cu sistemele de IA, cum ar fi chatbot-urile sau instrumentele de recunoaștere a emoțiilor.

Regulile abordează, de asemenea, modelele de IA cu utilizare generală, asigurând transparență și introducând obligații privind gestionarea riscurilor și monitorizarea incidentelor.

Sancțiunile pentru neconformitate vor include amenzi cuprinse între 35 de milioane EUR sau 7 % din cifra de afaceri anuală globală (alegându-se cea mai mare dintre cele două valori) pentru încălcări legate de utilizarea aplicațiilor de IA interzise, 15 milioane EUR sau 3 % pentru încălcări ale altor obligații și 7,5 milioane EUR sau 1,5 % pentru furnizarea de informații incorecte. Pentru IMM-urile și start-up-urile care încalcă prevederile Reglementării privind IA, plafoanele prevăzute pentru amenzile administrative sunt proporționale.

Reglementarea va fi implementată de autoritățile naționale ale statelor membre și un nou Birou European de IA care va superviza aplicarea ei.

Reglementarea privind IA urmează să primească aprobarea formală a Parlamentului European și a Consiliului, urmând să intre în vigoare doi ani după publicare. Cu toate acestea, anumite interdicții și reguli pentru IA cu utilizare generală vor intra în vigoare mai devreme.

Pentru a facilita tranziția, Comisia intenționează să lanseze un Pact privind IA, implicând dezvoltatorii să respecte voluntar principalele obligații înainte de termenele legale.

Inițiativa europeană privind sistemele de IA de încredere survine după mai mulți ani de colaborare și consultare care au condus la adoptarea unui cadru premergător, incluzând ghidurile Grupului de Experți de Înalt Nivel, Cartea Albă a Comisiei Europene cu privire la IA sau Strategia europeană privind IA. Noua inițiativă urmărește să acopere lacunele din legislația existentă, asigurând că IA este în conformitate cu valorile europene.

 

Informații suplimentare și referințe

Cadrul juridic privind IA: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_1682

Pactul IA: https://digital-strategy.ec.europa.eu/ro/policies/ai-pact

Cartea Albă privind IA: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-and-trust-artificial-intelligence_ro

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro