4 februarie 2021 - Economia circulara - schimbarea modului in care producem si consumam


Comisia Europeană își propune să asigure coerență între politica industrială, de mediu, climatică și energetică pentru a se asigura că mediul de afaceri va continua procesul de creștere durabilă, creare de locuri de muncă și inovare. Pentru a sprijini acest lucru, Comisia a stabilit o agendă ambițioasă de transformare a  economiei Uniunii Europene într-una circulară.

Spre deosebire de economia lineară, care se bazează pe modelul  folosesc resurse – produc - consum – arunc, economia circulară este un model de producție și consum care implică partajarea, refolosirea, repararea, recondiționarea și reciclarea materialelor și produselor existente, astfel încât ciclul de viață al produselor să fie extins cât mai mult timp posibil. În practică, deșeurilor se vor reduce la minimum, iar materialele din produsele ajunse la sfârșitul ciclului de viață vor fi reintegrate în economie, ori de câte ori va fi posibil. Această utilizare a materialelor în repetate rânduri le va aduce o valoare adăugată considerabilă.

După cum a declarat vicepreședintele executiv pentru Pactul Ecologic European, Frans Timmermans, “economia Uniunii Europene este încă în cea mai mare parte lineară și numai 12 % din materialele și resursele secundare sunt reintegrate în economie. Numeroase produse se strică prea ușor, nu pot fi refolosite, reparate sau reciclate sau sunt produse doar pentru o singură utilizare”. Anual se produc în UE peste 2,5 miliarde de tone de deșeuri.

Planul de Acțiune pentru Economia Circulară include propuneri concrete care vizează întreg ciclul de viață al produselor, de la proiectarea mai durabilă a acestora și promovarea proceselor care să conducă la circularitate la accelerarea consumului sustenabil și reducerea deșeurilor, urmărindu-se ca resursele să fie  menținute căt mai mult timp posibil în economie. O atenție specială este acordată lanțurilor valorice de produse cheie din sectoarele mari consumatoare de resurse, dar cu potențial ridicat de circularitate, produse precum electronice și TIC, baterii și vehicule, ambalaje, materiale plastice, textile, construcții, alimente, apă și nutrienți. Produsele sustenabile ar trebui să devină normă în Uniunea Europeană.

Economia circulară are potențialul de a crește PIB-ului UE cu încă 0,5% și de a crea 700.000 de noi locuri de muncă până în 2030.

Informații suplimentare:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM” și pagina de Facebook a ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Pentru abonare la materialele elaborate în timpul campaniei şi informaţii suplimentare, rugăm trimiteţi un mesaj la adresa: cristina.roua@adrbi.ro

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro