4 august 2022 - Evaluarea gradului de sustenabilitate al unei intreprinderi (5)


Ghidul SMART pentru evaluarea sustenabilității oferă o soluție integrativă pentru a analiza măsura în care companiile funcționează sustenabil. Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului cu același nume, finanțat în cadrul programului de cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020. Au fost implicați experți din 25 de instituții din întreaga lume, proiectul având rolul mai amplu de a studia barierele și factorii determinanți pentru actorii din piață pe calea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Proiectul a fost coordonat de Universitatea din Oslo.

Cadrul este aplicabil oricărui tip de organizație, indiferent de dimensiune, structură, domeniu de afaceri și localizare și este destinat să fie utilizat pentru a analiza managementul unei organizații din punct de vedere al sustenabilității, din perspectiva ciclului de viață al produsului sau serviciului oferit și în cadrul lanțurilor de aprovizionare.

Ghidul descrie în detaliu modul în care companiile ar putea să analizeze sustenabilitatea operațiunilor lor prin urmărirea amprentei sustenabilității în amonte și aval, pe tot parcursul lanțului valoric.

O organizație care dorește să se asigure că afacerea sa este sustenabilă, ar trebui, ca un prim pas, să facă din sustenabilitate o prioritate a consiliului de administrație, a conducerii sale. Ar trebui să integreze sustenabilitatea în cultura, misiunea, viziunea și valorile organizației și să elaboreze o strategie în acest sens. Astfel, ar demonstra că se angajează ferm să creeze valoare sustenabilă, din punct de vedere economic, social şi de mediu. Apoi ar trebui să poziționeze organizația în cadrul lanțurile sale de aprovizionare și să identifice toate punctele critice.

Este important ca organizația să investigheze impactul său de-a lungul lanțurilor de aprovizionare, deoarece un produs sau un serviciu oferit pe piață de o companie cu inputuri de la o alta care nu operează într-un mod sustenabil, nu poate fi considerat sustenabil. Determinarea amprentelor de mediu, sociale și economice ale firmelor și integrarea rezultatelor în analize hotspot vor conduce la identificarea punctelor critice. Organizația va ști ce aspecte ale operațiunilor sale trebuie să fie îmbunătățite și unde ar trebui să introducă măsuri corective pentru a-și reduce impactul negativ.

Creșterea globalizării înseamnă că multe produse traversează mai multe frontiere înainte de a ajunge la consumatorul final și că acestea conțin părți care provin din mai multe zone și țări diferite. Pentru multe produse, este din ce în ce mai dificil de urmărit fiecare pas de-a lungul lanțului valoric. Cu toate acestea, pentru a ne asigura că întreg acest lanț este sustenabil, este important ca organizațiile să se asigure că este posibilă trasabilitatea unui produs sau a unei componente de la materia primă la bunul finit.

Acest Ghid descrie, de asemenea, de ce este important ca organizațiile să comunice intern și extern impactul asupra mediului, social și economic al operațiunile lor, precum și obiectivele de îmbunătățire și de gestionare a schimbării.

În primul rând, ghidul prezintă fiecare dintre cele trei procese  care operaționalizează cadrul pentru evaluarea sustenabilității (trasabilitatea, garantarea și îmbunătățirea continuă) și, în al doilea rând, prezintă cei trei pași pentru a  efectua o analiză aprofundată a organizației și diferitele instrumente propuse pentru evaluare (pasul 1 – metode de analiză privind cadrul sustenabilității, pasul 2 – instrumente de amprentare, instrumente pentru analize hotspot și de evaluare, pasul 3 – instrument pentru raportare).

Din punct de vedere al dimensiunii de mediu, acest Ghid propune utilizarea procedurii “Amprenta de mediu a organizațiilor” (OEF) pentru analiza de bază și recomandările propuse de Comisia Europeană. Având în vedere noile evoluții și propuneri ale CE față de momentul la care a fost elaborat ghidul SMART, actualizăm referința ghidului cu “Recomandarea (UE) 2021/2279 a Comisiei din 15 decembrie 2021 privind utilizarea unor metode referitoare la amprenta de mediu pentru măsurarea și comunicarea performanței de mediu pe durata ciclului de viață a produselor și organizațiilor” rectificată la 23 mai 2022.

Deși nu există o schemă pentru amprenta socială larg acceptată, ghidul propune metoda de evaluare a ciclului de viață din punct de vedere social (S-LCA) elaborată în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP-SETAC), ca fiind cea mai dezvoltată inițiativă de definire a bazei amprentei sociale. S-LCA este o tehnică care își propune să evalueze impacturile actuale și potențiale sociale și socio-economice ale produselor de-a lungul ciclului lor de viață pe baza orientărilor generale ale ISO 14 044 (LCA nu abordează direct aspectele sociale ale unui produs, ci pe cele legate de impactul asupra mediului, dar abordarea ciclului de viață și metodologiile descrise în acest standard internațional pot fi aplicate și acestor aspecte).

Din punct de vedere economic, ghidul SMART propune 6 categorii de impact legate de supraviețuirea afacerii, taxe și componenta fiscală, eficiență, conformare, angajare, inechitate (venituri sau distribuirea beneficiilor de-a lungul lanțului de aprovizionare) cu indicatorii aferenți, analizând diverse surse de documentare.

 

Informații suplimentare și referințe

https://cordis.europa.eu/project/id/693642

https://www.smart.uio.no/publications/reports/d.5.4-v0.2_wp5.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021H2279

https://www.unep.org/resources/report/guidelines-social-life-cycle-assessment-products

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

 

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro