4 aprilie 2024 - INDUSAC: colaborare inovativa intre industrie si mediul academic


INDUSAC este un proiect Horizon Europe dedicat dezvoltării și validării unui mecanism de colaborare între industrie și mediul academic. Consorțiul care implementează proiectul este format din universități, clustere, entități de inovare private și publice, camere de comerț. Este un proiect cu o durată de trei ani a cărui implementare a început în anul 2022.  

Proiectul are în dezvoltare un mecanism de ultimă generație, inovativ, pentru colaborarea industrie-mediu academic. Mecanismul se bazează pe principii de proiectare centrate pe om și permite co-crearea rapidă a proiectelor. Cel puțin 300 de micro-proiecte internaționale astfel co-create vor fi implementate pentru a asigura validarea mecanismului. Aceste micro-proiecte, conduse de echipe mixte formate din studenți, cercetători și personal din întreprinderi, acoperă diverse tipuri de activități pentru a reduce decalajul dintre mediul de afaceri și mediul academic din cât mai multe sectoare industriale.

Activitățile susținute de INDUSAC trebuie să acopere unul din următoarele patru domenii:

  • circularitate
  • sustenabilitate generala
  • digitalizare
  • industrie 4.0

Mecanismul propus de INDUSAC se concentrează pe cele două componente principale interdependente:

  1. Platforma INDUSAC, care se bazează pe instrumentele preexistente de colaborare între industrie și mediul academic, pentru a facilita un proces de co-creare ușor de utilizat. Această abordare oferă bazele pentru dezvoltarea de soluții care iau în considerație în mod clar nevoile și interesele companiilor, studenților și cercetătorilor din UE. Platforma a fost lansată în noiembrie 2023.
  2. Metodologia INDUSAC, care își propune să faciliteze crearea de echipe mixte de experți din întreprinderi, studenți și cercetători prin adecvarea nevoilor industriei cu interesele și abilitățile studenților și ale cercetătorilor. Metodologia se bazează pe instrumente de co-creare preexistente și prevede servicii de îndrumare, proceduri și instrumente care să asigure buna funcționare a platformei.

La finalul proiectului, Comunitatea INDUSAC va fi formată din cel puțin 1000 de întreprinderi, 3000 de studenți și 300 de cercetători.

Mecanismul presupune înscrierea de către întreprinderi a unor teme de interes și provocare (challenge) pentru care acestea caută soluții. Firmele pot fi din orice țară UE sau asociată în programul Horizon Europe și nu există nicio restricție în ce privește sectorul, tipul, dimensiunea firmei. Temele trebuie sa facă parte dintr-un din cele 9 categorii impuse de proiect, și anume: (1) nevoile de mâine ale clienților (și proprietățile produsului), (2) găsirea oportunităților nevalorificate prin portofoliul de produse, (3) campania de marketing a viitorului, (4) platforma viitorului - dezvoltarea de platforme digitale bazate pe analiza pieței, (5) idei de servicii și produse ale viitorului (categorii de bază de clienți/persoane), (6) idei de servicii și produse ale viitorului (scenarii de bază), (7) plan de afaceri - reducerea riscului și optimizarea planificării, (8) idei de produse inovatoare care rezolvă problemele clienților și (9) model de afacere: adăugarea unui serviciu la portofoliul de produse - construirea unui sistem de servicii pentru produse. Un ghid pentru prezentarea temelor propuse de firme este disponibil pe site-ul proiectului și pe platforma INDUSAC.

Ca răspuns, echipe de cercetători și studenți interesate să se implice în găsirea de soluții își exprimă intenția pe platforma INDUSAC. Pentru o temă pot fi mai multe echipe de studenți și cercetători care să se ocupe de găsirea unei soluții. Termenul de co-creare a soluțiilor în colaborare cu experții firmei care a lansat provocarea (challenge) este de 4-8 săptămâni. Ajutor financiar primesc doar studenții din echipe.

Firmele pot propune teme de soluționat în mod continuu, iar acestea sunt analizate și selectate pentru sprijin și finanțare la termene fixe - 15.04.2024 (posibile soluții co-create până în septembrie 2024) și 15.09.2024 (posibile soluții co-create până în februarie 2025).

 

Informații suplimentare și referințe

Informații suplimentare pe pagina de web a proiectului INDUSAC: https://indusac.eu/

Platforma INDUSAC: https://indusac.innogetcloud.com/

 

Urmăriți-ne în fiecare joi pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de Facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună facem tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activităţile noastre şi serviciile oferite, vă rugăm să trimiteţi mesaj la: imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro