3 martie 2022 - Comunitatea europeana pentru neutralitatea climatica


Continuăm cu EIT Climate-KIC seria prezentării comunităților europene pentru cunoaștere și inovare.

Această comunitate identifică și sprijină inovația care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea societății la acestea. O economie durabilă și decarbonizată nu este necesară doar pentru a preveni schimbările climatice catastrofale, dar prezintă o multitudine de oportunități pentru afaceri și societate.

EIT Climate-KIC pune la aceeași masă parteneri din lumea afacerilor, mediul academic și din sectoarele public și non-profit pentru a crea rețele de expertiză, prin intermediul cărora produse, servicii și metode inovatoare pot fi dezvoltate și introduse pe piață pentru schimbări sistemice.

Ariile tematice și impactul așteptat

EIT Climate-KIC a identificat orașele, utilizarea terenurilor și producția ca fiind cele trei sisteme majore care, dacă schimbarea ar fi abordată integral și emisiile reduse, ar avea cel mai mare potențial pentru determinarea adaptabilității și rezilienței societății la schimbările climatice, precum și pentru realizarea unei economii neutre din punct de vedere climatic. Iată care sunt ariile tematice și impactul așteptat:

 • Tranziția urbană
 • Promovarea modernizării și descentralizării în domeniul energiei
 • Crearea orașelor verzi și reziliente
 • Accelerarea mobilității urbane curate
 • Utilizarea durabilă a terenurilor
 • O agricultură inteligentă din punct de vedere climatic
 • Transformarea sistemului alimentar
 • Integrarea peisagistică și sustenabilitatea pădurilor
 • Un sistem de producție sustenabil
 • Orientarea către folosirea materialelor reprocesate
 • Reducerea emisiilor industriale
 • Impulsionarea economiilor regionale
 • Matricea decizională și finanțarea
 • Aspectele climatice dominante pe piețele financiare
 • Democratizarea informației privind riscurile climaterice
 • Promovarea activelor verzi bancabile.

Căile de acțiune

Sunt identificate, obținute și plasate fonduri publice și private care stimulează inovația, astfel încât investițiile partenerilor să fie eficiente, iar impactul maxim.

EIT Climate-KIC derulează o serie de programe educaționale inspiraționale în toată Europa și online pentru studenți, absolvenți și profesioniști. Aceste programe dezvoltă competențele participanților, cu informații actualizate și bune practici. Astfel, prin reunirea celor cu viziune, idei și care promovează produse și servicii bazate pe emisii scăzute de carbon, precum și prin finanțare se generează masa critică necesară pentru a fi abordate schimbările climatice.

EIT Climate-KIC catalizează și promovează inovația, indiferent de sursa acesteia: de la mari corporații, institute de cercetare și organisme publice, până la start-up-uri și antreprenori individuali. Este încurajată o nouă gândire, dincolo de curentul principal, prin inițiative precum Climathon – un hackaton de 24 de ore sau platforma Climate Launchpad pentru idei în tehnologie curată.

Programul de incubatoare Accelerator oferă sesiuni de formare și coaching, validarea tehnologiilor, finanțarea start-up-urilor, expunerea către clienți, parteneri și investitori, precum și acces la o rețea internațională relevantă extinsă.

În România, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș este hub-ul coordonator care lucrează cu o rețea de membrii și parteneri: Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, UrbanizeHub, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Societatea pentru Dezvoltarea Văii Jiului și Impact Hub București.

 

Informații suplimentare și referințe

https://www.climate-kic.org/

https://climathon.climate-kic.org/

https://climatelaunchpad.org/

https://climaccelerator.climate-kic.org/

https://feaa.uvt.ro/ro/extracurriculare/climate-kic-projects

https://urbanizehub.ro/

https://www.adrnordest.ro/

https://www.valeajiuluiimplicata.org/

https://www.impacthub.ro/

 

Urmăriți-ne în fiecare joi, pe pagina de web a ADRBI secțiunea “B2Transition – tranziția către o afacere sustenabilă și digitală. Campanie de comunicare și sprijin pentru IMM”, pe contul de facebook al ADRBI sau pe e-mail.

Împreună cu dumneavoastră vom face și noi tranziția spre viitoarea Europă.

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro